14 punkter til handicapområdet

Koalitionsaftalen mellem Siumut, Atassut, Partii Naleraq og Nunatta Qitornai er underskrevet. Vi i handicaptalsmandsinstitutionen er meget glade for, at koalitionen har medtaget handicapområdet med 14 punkter.

– Jeg er glad og forventningsfuld over, at der er så mange punkter inden for handicapområdet i den nye koalitionsaftale. Der giver håb for os alle og vil være til gavn for os alle. Vi har modtaget rigtig mange henvendelser fra borgere der er i klemme i systemet, og det viser, at der er nogle uhensigtsmæssigheder i sagsbehandlingerne og systemet. Vi vil nøje følge med i om aftalerne overholdes og vi vil jævnligt minde Naalakkersuisut om koalitionsaftalen. Fra Tilioq vil vi gerne hjælpe og bidrage til at forbedringerne lykkedes, udtaler Christina Johnsen, Handicaptalsmand.

14. punkter som koalitionen agter at nå i de næste fire år inden for handicapområdet:

 • De steder, hvor der ydes hjælp og støtte til personer med handicap, skal der ske forbedringer, så det passer til personer med handicap. Yderligere skal boenheder, der passer til forskellige diagnoser føres forsvarligt.
 • Der skal banes vej for at personer med handicap, der ønsker at komme på arbejdsmarkedet, kan komme ind på arbejdsmarkedet. Arbejdspladser til personer med handicappe i by og bygder skal tilpasses efter behov.
 • Samfundet skal indrettes efter personer med handicap. For eksempel skal kørestolsbrugere kunne komme ind i virksomheder, myndigheder og kommuner, banker med mere.
 • For at opnå den bedste service for personer med handicap, skal vi have flere uddannede medarbejdere, yderligere skal de nuværende medarbejdere have vedvarende muligheder for at deltage i kurser.
 • Der skal afsættes tilstrækkelige økonomiske midler fra kommunerne og selvstyret, så der kan ske et løft indenfor områderne: bolig, skoler/uddannelse, og arbejde for personer med både fysiske og psykiske handicap.
 • Der skal være bedre misbrugsbehandlingsmuligheder for psykisk syge.
 • Der skal bygges flere velegnede og tilpassede boliger der er egnet til både fysisk og psykisk handicap, ligesom der også skal tages højde for fysisk handicappede der ikke kan klare sig selv.
 • Forældre til børn med handicap skal serviceres bedre. Der skal være flere ansatte til at arbejde med specifikke handicap.
 • Arbejdsgangene skal gøres nemmere for personer med handicap der (bliver) flyttet til en anden by. Der er brug for bedre kontakt og samarbejde med forældrene. Besøgsrejser for pårørende til handicappede skal gøres bedre og tilpasses bedre.
 • Der er brug for efteruddannelse af personale der arbejder med personer med fysiske og psykiske handicap. Der skal føres kontrol med kvaliteten af arbejdet sådan at arbejdet udføres forsvarligt.
 • Personer med usynlige handicap skal have mulighed for hurtigere udredning.
 • Forældre til børn med usynlige handicap skal have mulighed for aflastning.
 • Koalitionen skal følge Handicaptalsmandens anbefalinger.
 • Ado Lynge skolen i Aasiaat skal udskiftes med en ny skole.