Hvorfor er der en tilbageholdenhed for at lave gode planer for fremtiden?

Handicaptalsmanden har fulgt debatten omkring forslaget til en national handlingsplan FM2019/48. Det er glædeligt at høre, at der en generel positiv stemning for at forbedre forholdene for personer med handicap. Det kan dog vække en undren, at beslutningsforslaget er fuldstændigt ændret fra at være en fremsigtet plan, til at blive en tilbageskuende undersøgelse.

Ændringsforslaget betyder at Naalakkersuisut vil kigge tilbage og se hvordan de faktiske forhold på handicapområdet er. Det er også fint. Det skal OGSÅ undersøges og evalueres løbende. Ikke først i år 2023. Nej, der skal evalueres løbende.

Den nationale handlingsplan som er foreslået vil kigge fremad og sætte pejlemærker for tiltag til forbedringer fremover. Der kan godt laves løbende evalueringer og fremtidsplaner. Det ene udelukker ikke det andet.

Det virker også underligt, at der er tilbageholdenhed med lave en langsigtet plan. Vil det ikke være betryggende, at vide hvor vi som land er på vej hen. Hvad er det vi vil?

Det er lidt uforståeligt, at der er en modvillighed for at sætte sig sammen og lave en plan. Lave en aftale om at vi i fremtiden vil noget. Lave en plan om at vi i Grønland inden et bestemt tidspunkt, eksempelvis har et arbejdsmarked, der indrettet så flere med handicap kan deltage. At lave en plan for at flere børn med særlige behov eller handicap får en undervisning og en afgangsprøve, som de rent faktisk kan bruge til noget.

At lave en plan om at sundhedsforholdene for personer med handicap er forbedret. At arbejde hen imod en lov, der forbyder diskrimination af personer med handicap. At lave et moderne og nutidigt bygningsreglement med krav om at personer med handicap og funktionsnedsættelser har universel adgang til nye bygninger.

Jeg står klar til uddybning af indholdet af meddelelsen
Handicaptalsmanden Tilioq
Christina Johnsen
+299 55 19 50