Glædelig jul

Fra handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq ønskes du og din familie en glædelig jul og et godt nytår. Vi takker for året der gik, og ser frem til flere gode tiltag og initiativer i 2019. Handicaptalsmanden

Sisimiut – midtpunkt for nordisk møde om samarbejde på handicapområdet

I slutningen af august summede Sisimiut af alle nordens sprog. Repræsentanter fra nordens forskellige handicaporganisationer og eksperter fra de nordiske landes regeringer fløj til byen for at diskutere, hvordan man på nordisk plan kan samarbejde om at styrke personer med handicaps vilkår og

Børn med handicap har rettigheder

Af Jonna Ketwa, Bestyrelsesformand Red Barnet Grønland Børn med handicap er stadig en særligt udsat gruppe i vores samfund, og det kræver en lovændring at sikre deres rettigheder. Som samfund har vi en forpligtelse til at sikre, at børn med handicap ”modtager den bedste form for hjælp, o

Artikel 23: Alle har ret til en familie og et hjem

§§§ Mine rettigheder – dine rettigheder – VORES rettigheder §§§ I TILIOQ sætter vi i en række artikler fokus på FN’s handicapkonvention og hvad den helt konkret betyder for dig og mig i Grønland. Læs og lær om vores alles rettigheder. Artikel 23: Alle har ret til en familie og e

Det skete i handicaptalsmandsinstitutionen

Den 1. november har vi eksisteret i 12 måneder. 12 travle og hektiske måneder. Vi har fået sekretariatet op at køre og alle 4 stillinger er besat. Vi synes selv at vi er et rigtig godt og produktivt lille team, med en masse gode ideer og en masse stærke sider. Alle har haft rigtig travlt 

Tilioqs allerførste seminar

Rettigheder, rekruttering og fastholdelse af frivillige og hvordan de kan omsættes i praksis ude i den virkelige verden. Det var de temaer, der prægede Tilioq allerførste lovbestemte årlige møde med foreninger. For at sprede budskavet om FN´s handicapkonvention inviterede Tilioq blandt ande

FN’s dag for personer med handicap: Lige muligheder – men kun for nogle af os

Til trods for at kalenderen snart viser 2019, er det stadig tilladt at forskelsbehandle i Grønland. Det er stadig tilladt at diskriminere personer med handicap. Det er stadig tilladt at afskedige en medarbejder, der eksempelvis bliver ramt af en blodprop, eller bliver impliceret i en ulykke og f