Hvorfor er der en tilbageholdenhed for at lave gode planer for fremtiden?

Handicaptalsmanden har fulgt debatten omkring forslaget til en national handlingsplan FM2019/48. Det er glædeligt at høre, at der en generel positiv stemning for at forbedre forholdene for personer med handicap. Det kan dog vække en undren, at beslutningsforslaget er fuldstændigt ændret fra

Perfekt timing at lave en national handlingsplan nu

Hos Tilioq er vi er glade for at lovforslaget om støtte til personer med handicap blev sendt videre i udvalg og er klar til 2. behandling inden månedens udgang. Lovforslaget er godt, flot og ambitiøst og tager udgangspunkt i FN’s handicapkonvention. Men når loven bliver endeligt vedtaget, k

Forening med fokus på fællesskab og sammenhold

Store smil, glade stemmer og en hyggeligstemning var det første som mødte Handicaptalsmanden Christina Johnsen og hendes projektmedarbejder Anna Ida, da de besøgte handicapforeningen Orpigaq i Ilulissat. Her fik handicaptalsmanden mulighed for at præsentere sig selv for foreningens medlemmer,

Inspirationstur: Viden og netværk er med til at skabe forandring

I starten af februar måned var Handicaptalsmanden Christina Johnsen i Danmark for at søge inspiration til, hvordan handicaptalsmandsinstitutionen på bedst mulig måde kan skabe forandring og forbedre personer med handicaps vilkår. Turen var foranlediget af handicaptalsmandsinstitutionens stra

Rettigheder sat på dagsorden i Inatsisartut

På årets forårssamling er der hele fire forslag, der omhandler personer med handicap og en forbedring af deres vilkår. ”Det er glædeligt, at der på samlingen er så stor et fokus på personer med handicaps rettigheder” udtaler handicaptalsmand Christina Johnsen ”Vi tror de mange forsl

Alle har ret til hjælp til at klare sig selv

§§ Mine rettigheder – DINE rettigheder – VORES rettigheder §§§ I TILIOQ sætter vi i en række artikler fokus på FN’s handicapkonvention og hvad den helt konkret betyder for dig og mig i Grønland. Læs og lær om vores alles rettigheder.   Artikel 26 – Habilitering og reha

Kalender

April 6/4 – Sugisaqs generalforsamling, Frivillighuset – Stadionvej 1, Nuuk. kl. 13-17 25/4 – 2. behandling af Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap. 25/4 – 1. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalak