Med lov skal land bygges

Det er nu en uge siden Tilioq udgav rejserapporten til Tilioq Avani – rejserapport Qaanaaq 2020. Rapporten har skabt en del omtale og reaktioner. Borgmester i Avannaata kommunia Palle Jerimiassen har anerkendt problemets omfang, og fremsat hvilke konkrete tiltag han vil iværksætte. Derudover

Avannaata Kommunia bør sikre botilbud til personer med handicap i Qaanaaq

        Qaaqqutsiannguaq Nielsen på 23 år har udviklingshæmning. Han bor hjemme hos sine forældre, men ønsker sit eget soveværelse, men der findes ingen botilbud for personer med handicap i Qaanaaq.  Flere borgere med handicap i Qaanaaq står uden bolig eller bor i midlertidige boliger

UDDRAG FRA TILIOQ I NORD: Der mangler værested og bofællesskab i Qaanaaq

Qaaqqutsiannguaq Nielsen ønsker at få sit eget værelse og et værested, hvor han kan komme dagligt. Her er han sammen med sin mor Korna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Qaaqqutsiannguaq Nielsen savner

UDDRAG FRA TILIOQ I NORD: Qillaq med autisme svigtes af Avannaata Kommunia

Tilioq har valgt at anonymisere familiens identitet for at beskytte familien og barnets integritet. I denne artikel omtales mor som Aviaq og søn for Qillaq. Deres identitet er kendt af Tilioq.           Qillaqs familie lever med alvorlige konsekvenser fra Avannaata Kommunias store udskiftni

UDDRAG FRA TILIOQ I NORD: At bo i Siorapaluk med handicap

Familien Hendriksen bor i Siorapaluk, husstanden består af 7 personer, hvoraf 4 har et handicap. Bagerst fra Venstre: Niviarsiaq, Asiajuk, forrest fra venstre: Aqattaq og mor PatdloK`. Familien Hendriksen bor i Grønlands nordligste bygd Siorapaluk, hvor hver fjerde borgere har et handicap. Mode

Mangel på uddannede handicapfaglige medarbejder

Der er nu gået knap 10 måneder siden den nye handicaplov trådte i kraft.   Tilioq erfarede på orienteringsrejsen til Qaanaaq, at ingen sagsbehandlere i byens kommunekontor havde fået et kursus i, hvordan de skal forvalte loven om støtte til personer med handicap.  Et planlagt kursus for

UDDRAG FRA TILIOQ I NORD: Oodaaq får sagsbehandling gennem vinduet

            Oodaaq Henningsen kan ikke komme ind på Avannaata Kommunias kontor i Qaanaaq, da han sidder i en kørestol og ikke kan komme op ad trapperne til døren. Oodaaq Henningsen på 57 år er nogle gange nødsaget til at stille sin el-kørestol under en sagsbehandlers vindueog råbe

Tilioq i Nord

    Handicaptalsmandens rejserapport for Qaanaaq udgives i Nuuk. Handicaptalsmanden Christina Johnsen fremlægger Tilioq i Nord for pressen på et mødelokale i Jens Kreutzmannip aqq. 4 th. d. 21.september kl.10.00 Læs Tilioq i Nord ved at trykke på forsiden.  KNR interview om rejserapporten

Tilioq i Nord fremlægges i Nuuk

Handicaptalsmandens rejserapport for Qaanaaq 2020 Tilioq i Nord vil blive fremlagt for pressen på et mødelokale på Jens Kreutzmannip aqq. 4 th. mandag d. 21. september kl. 10.00.

Usynlige handicaps er i fokus på handicapuge 41

Styrelsen for forebyggelse og sociale forhold har valgt fokus på usynlige handicaps til dette års handicapuge 41.  De opfordrer Kommuner, sportsklubber, foreninger, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, døgninstitutioner og privatpersoner til at lave arrangementer med fokus på at give st