Tilioq i Nord

    Handicaptalsmandens rejserapport for Qaanaaq udgives i Nuuk. Handicaptalsmanden Christina Johnsen fremlægger Tilioq i Nord for pressen på et mødelokale i Jens Kreutzmannip aqq. 4 th. d. 21.september kl.10.00 Læs Tilioq i Nord ved at trykke på forsiden.  KNR interview om rejserapporten