Stor ledighed blandt personer med handicap

  -Det er bekymrende, at der her er endnu en undersøgelse, der viser at mange personer med handicap står uden for arbejdsmarkedet. Retten til arbejde er en vigtig rettighed i Handicapkonventionen, og det er samfundets opgave at indrette et arbejdsmarked, der kan inkludere personer med handicap

De unges stemmer

Tilioq og SUMH (Sammenslutningen af unge med handicap) har netop afholdt en vellykket seminar for unge med handicap i Nuuk i dagene 14. og 15. november. Ni unge med handicap bosiddende i Nuuk og to medlemmer fra SUMH i Danmark havde under seminaret fokus på unge, handicap, forandring og fælless

Mangel på tegnsprogstolkning i Grønland – åbent brev og svar

Handicaptalsmanden Christina Johnsen sender her et åbent brev til Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, samt Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for igen at gøre opmærksom på manglende organisering af tolkeinstanser for døve og tegnsprogsbrugere i Grøn

Tilioq lancerer “Holdninger til Handicap”

Tilioq udgiver i samarbejde med Ilisimatusarfiks lektor (ph.d.) Steven Arnfjord analysen af befolkningsundersøgelsen ”Holdninger til Handicap” i Katuaqs lille sal d. 17. november kl. 13.00 med både fremlæggelse af resultaterne, oplæg og paneldebat om inklusion af personer med handicap på