Borgmester Ane Hansens mening i AG nr. 5 2021

Tilioq har i samarbejde med AG fået lov til at dele borgmester Ane Hansens mening, der udkom onsdag d. 3. februar 2020. Her efterlyser hun et større samarbejde omkring de psykisk syge. Tilioq kan godt genkende ordlyden i indlægget. Se mere om emnet i Tilioqs viden om psykiatri og på vide

Tilioqs strategi for 2021-2023

Tilioq har netop udgivet sine strategiske fokuspunkter for 2021-2023. Tilioq har i forhold til strategiske fokuspunkter indhentet inputs fra handicapforeninger og organisationer på et møde i Nuuk i november 2020. – Vi glæder os til fortsætte med vores gode samarbejde med landets handica