Specialenheden gælder nu for alle uddannelsesinstitutioner

Tilioq viderebringer en nyhed fra Specialenheden. Specialenheden er også til rådighed på din uddannelsesinstitution I 2017 igangsatte Departement for Uddannelse en forsøgsordning på den gymnasiale uddannelse, for uddannelsessøgende med særlige behov. Det er uddannelsesøgende med handicaps