Åbent brev til Naalakkersuisoq for infrastruktur

Handicaptalsmanden Christina Johnsen sender et åbent brev til Naalakkersuisoq for infrastruktur, for at gøre opmærksom på utilgængeligheden i Kangerlussuaq for personer med funktionsnedsættelser eller handicap. 

Sørg for universelt design og tilgængelighed i lufthavnen(e) og infrastrukturen

I forbindelsen med afklaringen for Kangerlussuaq lufthavnens fremtid, ser Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq en anledning til at gøre opmærksom på utilgængeligheden i Kangerlussuaq lufthavn samt i forhold til servicekontraktsområder for infrastrukturen i Grønland, og opfordrer bygningsherrerne KAIR til at sørge for universelt design og tilgængelighed i de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq, så alle bliver sikret en lige muligheder for adgang bygninger i fremtiden

Når passagerer rejser med indenrigsfly gennem Kangerlussuaq, skal de gennem en indgang med trapper op til terminalen med check-in, og videre ind mod souvenirbutikken samt kantine og restaurant og med flere trappetrin op til receptionen for Hotel Kangerlussuaq.

Trapperne er i dag en udfordring for personer med funktionsnedsættelser, uanset om det er personer i kørestol eller med gangbesvær, da elevatoren nede ved indgangen og baggage båndet er ude af drift. Netop elevatoren nede ved baggagebåndet og terminalindgangen for indenrigsflyvningerne har Handicaptalsmanden Christina Johnsen igangværende dialog med Mittarfeqarfiit siden maj 2019, uden at der er kommet forbedringer med begrundelsen om travlhed og højsæson.

Kangerlussuaq Lufthavnen i dag har den procedure for personer med handicap eller funktionsnedsættelser, der ankommer med fly, at de bliver hentet med bil ved flyet og bliver kørt til og fra flyet når de lander og skal afsted igen. Men, det er ikke en universel løsning, fordi det er en service passagerer aktivt selv skal bestille i forbindelse med check-in ved Air Greenland. Der er mange rejsende som ikke er decideret handicapregistreret, så som gravide, ældre mennesker eller gangbesværet som kan være passagerer. Ved eksempelvis overnatning i Kangerlussuaq, skal passagerne selv hente bagagen ved bagagebåndet i kælderen og selv bære den op af trapperne til afgangshallen.

Renoveringen af Kangerlussuaq bør omfatte universel tilgængelighed

Med en principaftale med forsvarsministeriet i Danmark er der en afklaring om, at Kangerlussuaq Lufthavn fortsat skal/kan bruges som en civil lufthavn i fremtid, hvor det danske forsvar stilles til ansvar for renoveringen af lufthavnen. Selvom omfanget af denne renovering endnu ikke kan præciseres endnu, vil vi fra Tilioq gøre Naalakkersuisut opmærksomme på behovet for universel design og tilgængelighed i forbindelse med en renovering af Kangerlussuaq lufthavn.

Ikke kun med hensyn til grønlandske borgere med funktionsnedsættelser, men også med fokus på fremtidens turister, som kan være ældre turister, der i øvrigt er en guldgrube for turismen i Grønland. De ældre turister kan også have funktionsnedsættelser eller handicap, med kørestol eller gangbesvær. Vi har i Grønland allerede set at Pakkerejse-Ankenævnet i Danmark har lavet en afgørelse med tilkendelse om erstatning for turister med handicap, som har klaget over infrastrukturforholdene i Grønland (se Sermitsiaq nr. 31. 2019 s. 22 Turister med handicap har det svært i Grønland, her fik et Dansk ægtepar, hvor konen er gangbesværet, erstatning efter mislykket rejse i Sydgrønland)

Handicaptalsmandsinstitutionen modtager også henvendelser fra borgere der påpeger den manglende tilgængelighed i Kangerlussuaq lufthavnen og hotellet, som er besværlige for borgere med handicap og kørestol der rejser med indenrigsfly. Hvis vedkommende i kørestol ikke havde en ledsager, havde det været umuligt for personen at kontakte Hotel Kangerlussuaqs reception eller Air Greenlands check in på terminalen i 1. salen.

Personen med handicap og ledsageren havde et 6 timers ophold i Kangerlussuaq før de skulle videre, de fik et opholdsværelse under ventetiden. På vejen til værelset skulle passagerne sno sig gennem restauranten med spisende gæster, et rengøringsdepot og personalets omklædningsrum og endelig ind til værelset. Og som om, at disse forhindringerne ikke var nok, så var badeværelset ikke tilpasset en kørestolsbruger, så de kunne ikke komme ind til toilettet med kørestolen. Og da de skulle rejse var restauranten lukket og nød dørene var sneet til, så de ikke ville kunne gå uden om bygningen på grund af snedynger. Og kun med et tilfældigt møde med rengøringsdame kunne de komme videre.

Vi kan ikke fortsætte med at behandle vores medborgere med funktionsnedsætteler, handicap, kørestol eller gangbesvær med disse dårlige forhold som ikke er tidssvarende, heller ikke når Kangerlussuaq Lufthavnen er færdigrenoveret i fremtiden eller når de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq er taget i brug.  

Naalakkersuisut tilsidesætter personer med handicaps behov

Det er ikke kun lufthavnen i Kangerlussuaq som mangler tilgængelige forhold for personer med handicap. Borgere med handicap der rejser til og fra Narsarsuaq og Sydgrønland (hvor der er en servicekontraktsaftale mellem Selvstyret og et rejseselskab til at befordre passagerer) oplever forskellige artede problemer som er forbundet med manglende tilgængelighed, f.eks. manglende terminaler i havnene i alle byer og bygder og tilpasset transports midler, som kan betjene borgere med handicap og sikre at de nemt kan kommer til eller fra byer og bygder.

En mor til et stort barn med handicap og kørestol, skal f.eks. selv bære sit barn ombord en Targa-båd, gennem pontonbroer, som gynger når passagerer går over med baggage og kan være isglatte om vinteren. Targa både, som f.eks. ikke har handicapvenlige toiletter.

Her tilsidesætter Naalakkersuisut personer med handicaps behov og rettighed om mobilitet i henhold til handicapkonventionens artikel 20, hvori det fremgår at Grønland arbejde for at gøre det let for personer med handicap at nemt at komme rundt. Personer med handicap skal selv kunne vælge måden og tidspunktet, de bliver transporteret. Transporten skal være til en overkommelig pris. Enten med hjælpemidler eller personlige hjælpere. Hjælpen skal være billig nok til, at alle har råd til at betale for den.

Tænk universelt design og tilgængelighed

Den nye handicaplov som træder i kraft d. 1.januar har til formål at sikre at personer med handicap har lige muligheder for fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundet ligesom alle andre I og lovens paragraf 2 står der, at: En person med handicap har ret til fuldt ud at nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre. Støtte efter denne Inatsisartutlov skal medvirke til at sikre disse rettigheder.

Dette forpligter, at vi som samfund (ind)tænker universelt design og tilgængelighed for at sikre alle lige muligheder for adgang til bygninger, også i Kangerlussuaq lufthavn og i infrastrukturen generelt.

Med venlig hilsen 

Handicaptalsmanden Tilioq 

Christina Johnsen

 

Passagerer der ankommer med indenrigsfly til Kangerlussuaq skal gå op ad trapper for at komme til terminalen på 1.sal. 

Personer med funktionsnedsættelser eller handicap skal op ad mange trapper fra baggagebåndet, fordi elevatoren ved indgangen ikke virker

Der er behov for universelt design og tilgængelighed i forhold til infrastrukturen i Grønland.