Årsberetning for 2020

Tilioq udgiver hermed årsberetningen for 2020.

2020 var et år, hvor ny viden blev skabt. Tilioq
udgav fire store rapporter og analyser og har dermed været med til at øge viden om personer med handicap i Grønland. 

Fælles for samtlige udgivelser er, at der følger en række anbefalinger, som har til formål at forbedre og efterleve rettigheder forpersoner med handicap. 

-Det har været et spændende og et aktivt år, hvor vi med viden nedbryder fordomme, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen. 

Klik her og læs årsberetningen

For yderligere informationer kan pressen kontakte handicaptalsmanden på mail: cjo@tilioq.gl