Alle har ret til hjælp til at klare sig selv

§§ Mine rettigheder – DINE rettigheder – VORES rettigheder §§§

I TILIOQ sætter vi i en række artikler fokus på FN’s handicapkonvention og hvad den helt konkret betyder for dig og mig i Grønland. Læs og lær om vores alles rettigheder.

 

Artikel 26 – Habilitering og rehabilitering

Personer med handicap har ret til at få hjælp og støtte, så de kan klare sig selv så meget som muligt, og så de kan være inkluderet og deltage i samfundslivet. Denne ret er sikret af Handicapkonventionens artikel 26, som pålægger staten at sørge for, at der er habiliterings- og rehabiliteringtilbud inden for socialområdet, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Habilitering og rehabilitering kan være nogle abstrakte og uhåndgribelige begreber. Et konkret og aktuelt eksempel på, hvad artiklen betyder, kan findes i den rapport, som har præget nyhedsbilledet i februar måned. Rapporten, som fortalte om, at grønlændere må flytte til Danmark for at få den rette hjælp, understreger lige netop Grønlands udfordringer med artikel 26

 

Artikel 26 betyder i sin enkelthed, at Grønland skal sørge for, at personer med handicap har mulighed for at få ekstra hjælp i en periode, for at de på sigt kan klare sig selv mest muligt. Sådan en hjælp kan for eksempel være, når en person med udviklingshæmning med mellemrum har brug for hjælp til at vedligeholde evnen til at kommunikere med tegn til tale. Et andet eksempel er, hvis en mand får en blodprop i hjernen og i forbindelse med det har fået svært ved at tale, så har han ret til at få hjælp til at lære at kommunikere og snakke igen, i så høj grad han er i stand til. Denne hjælp skal ske så tæt på hjemmet som muligt og skal ske så tidligt som muligt. Den tidlige og nære indsats er vigtig. Hvis man nu tager eksemplet med den førnævnte mand, som har svært ved at tale. En tidlig indsats vil sikre, at han så hurtigt som muligt kan kommunikerer med sin familie, sine venner og omgangskreds igen.

 


Handicapkonventionen

Den 24. august 2009 trådte FN’s handicapkonvention i kraft i Grønland. Handicapkonventionen er en aftale, hvor Selvstyret forpligter sig til at sikre at personer med handicap får lige mulighed for alt dette og meget mere.

Handicapkonventionen er vigtig, fordi den har til formål at fremme, beskytte og sikre at ALLE personer med handicap fuldt ud kan nyde ALLE menneskerettigheder på lige fod med ALLE andre. Det vil sige at personer med handikap har krav på, og ret til at få samme muligheder som alle andre mennesker i samfundet. Det har selvstyret forpligtet sig på at arbejde for.