Tilioqs og Qeqqata Kommunias arbejdsmarkedsprojekt "Alle kan bidrage"

Alle kan bidrage

Udgivelser målrettet virksomheder og kommunale medarbejdere

guide om handicap og job
Klik her og læs

Guide om Handicap og Job

Projektet har tilrettet Danske Handicaporganisationers
udgivelse om Handicap og Job så den passer til grønlandske tilbud.

 

typer af beskæftigelse
Klik her og læs

Typer af beskæftigelse

Information om fleksible beskæftigelsesmuligheder for personer med handicap

hensigtserklæring om suleqataavunga
Klik her og læs

Suleqataavunga

Virksomhedernes hensigtserklæringer for at inkludere personer med handicap i arbejde.

Denne indeholder guidelines til at inkludere personer med handicap i en virksomhed

Oplysningsvideoer om inklusion af personer med handicap i arbejde

I Alle kan bidrage kampagnen kan I møde 7 forskellige personer med handicap fra Sisimiut og Maniitsoq der er i arbejd, og på hver deres måde bidrager til samfundet og erhvervslivet. 

klik på > knappen i billedet og se de andre deltagere er fra Sisimiut, som er Dorthe Olsen, Karina Rasmussen og Aqqa Peter Lyberth. Og Fra Maniitsoq er det David Bech, Miki Poulsen samt Seth Kristiansen. På videoerne kan du se oplysninger om, hvilken dag videoen få premiere. 

Kampagnen der nu kører på Qeqqata Kommunia’s og Tilioq’s facebooksider og hjemmesider samt Youtube er produceret af Dennis Rosing Ingemann.

Formålet med kampagnen er at nedbryde fordomme om personer med handicap. Tilioq og Qeqqata Kommunia er i pilotprojektet ”Alle kan bidrage” (et arbejdsmarkedsprojekt) stødt på en problemstilling, som handler om, at fordomme mod personer med handicap er en hindring for, at de kan blive en del af arbejdsmarkedet. Ved at vise forskellige personer med handicap i arbejde giver denne kampagne indblik i, hvordan alle kan bidrage, hvis de får muligheden. På den måde giver den viden til borgerne og nedbryder og bearbejder de negative fordomme, der er mod personer med handicap.

– Dette projekt er vigtigt for Tilioq, vi arbejder på at gøre det lettere for personer med handicap at komme ind på arbejdsmarkedet. Derved øges deres livskvalitet og selvbestemmelse. Det er både godt for personen med et handicap at komme ud og være en del af samfundet gennem et arbejde, og omvendt lærer arbejdsgivere og kollegaerne om det enkelte persons handicap, og hvordan livet er med et handicap, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen.

– Det er vigtigt for os i Qeqqata Kommunia, at vi giver de bedste muligheder for, at alle kan bidrage til samfundet. Det fremmer trivsel hos den enkelte og giver værdi for virksomheder og kollegaer. Medansvar og fællesskab er blandt kommunens værdier, og de gælder alle borgere, hvilket projekt Alle Kan Bidrage er med til at vise. Qeqqata Kommunia ønsker at være en aktiv medspiller og et forbillede i dette, hvorfor man fremad vil arbejde for at blive bedre til selv at ansætte personer med handicap, siger Hans Frederik Olsen, kommunalbestyrelsesmedlem i Qeqqata Kommunia og formand for Udvalg for Velfærd.

Flere tiltag

Qeqqata Kommunia og Tilioq har i pilotprojektet ” Alle kan bidrage” afholdt workshops med Majoriaq og handicapområdet i Qeqqata Kommunia med ansatte fra både Sisimiut og Maniitsoq, hvor Arctic Circle Business også deltog. Derudover er arbejdsgivere gennem blevet inviteret til et seminar om ”Alle kan bidrage”, hvor det blev diskuteret, hvad der forhindrer arbejdsgivere i at ansætte personer med handicap. Projektet har til formål at gøre det nemmere for personer med handicap at komme ind på arbejdsmarkedet.

Udover over videokampagnen på de sociale medier og en udsendelse på KNR er der andre tiltag på vej i 2020. Blandt andet arbejdes der på informationsmateriale til borgere og arbejdsgivere.

Tilioq og Qeqqata Kommunia håber på at kunne invitere virksomheder til et lanceringsmøde i begyndelsen af 2020.

Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelsesmedlem og udvalgsformand i Familie og Sociale forhold Hans Frederik Olsen og Tilioqs projektmedarbejder Anna Ida Jonsson underskrev aftalen om pilotprojekt om arbejdsmarkedet i oktober 2018.