Anbefalinger fra Tiloqs konference om inklusion af personer med handicap

Over 80 personer deltog på Tilioqs konference d. 11/11. Her blev der diskuteret hvordan man kan fremme inklusionen af personer med handicap, samt fundet løsninger rettet mod alle dele af samfundet.

Der var en bred tilslutning til konferencen. De deltagende kom fra forskellige departementer, kommuner, handicapforeninger, sundhedsvæsenet, erhvervslivet samt interesse organisationer og fagforeninger. Dertil deltog også Naalakkersuisut Martha Abelsen, Karl Frederik Danielsen, Vittus Qujaukitsoq og Erik Jensen. Naalakkersuisut Martha Abelsen og Erik Jensen modtog efterfølgende personligt anbefalingerne.

– Den brede deltagelse i konferencen var særlig vigtig for Tilioq, udtaler Handicaptalsmand Christina Johnsen, fordi handicappolitik er ikke kun socialpolitik. Og derfor er inklusion ikke kun noget som hører til socialpolitikken. En myndighed, styrelse, departement, eller instans kan ikke løfte opgaven alene. Vi skal hele vejen rundt. Vi SKAL arbejde på hvordan vi kan skabe et inkluderende samfund hvor der er plads til alle. Det kan vi kun ved at snakke sammen på tværs af vores forskellige fagområder.

Der ligger store opgaver i samfundet. Vi skal gøre meget mere for at børn i folkeskolen kan få den rigtige undervisning og føle sig inkluderet og skabe et inkluderende læringsmiljø for dem. Vi arbejde på at arbejdsmarkedet passer til alle, så kan være med, at vi laver bygninger og huse som alle uden besvær kan anvende, at lufthavne også indrettes så alle kan rejse og færdes frit, at TV og Radio har de tekniske muligheder for at alle kan få adgang til nyheder og underholdning, at sociale samlingssteder, fritidstilbud, dagligvarebutikker og andet kan benyttes af alle.

Og det var netop disse emner, som både blev diskuteret, analyseret og fundet løsninger på under konferencen. Et vigtigt produkt af konferencen var nemlig en tematisk analyse af hvilke udfordringer inklusionen står overfor, og hvordan samfundet kan løse disse udfordringer.

– Denne liste med anbefalinger er rettet mod flere forskellige instanser og myndigheder, udtaler Christina Johnsen. Der var anbefalinger til Naalakkersuisut, kommunerne, erhvervslivet, medierne, den brede befolkning, samt Tilioq selv. Og listen fortsætter. Vi takker alle deltagerne for at komme med input til disse løsninger. For det er hele samfundet som skal løfte denne opgave, og uden alle disse input, kunne vi ikke udgive denne liste. Derudover vil vi gerne takke alle oplægsholdere. De belyste dagens tema på forskellige måder og var derved med til at kvalificerer de løsningsforslag konferencen udmundede i.

– Disse løsningsforslag vil være med til at skabe mere inklusion i samfundet. Vi håber og tror at alle relevante myndigheder vil arbejde videre med dem. Naalakkersuisut modtog forslagene i slutningen af konferencen, men de er rettet mod og kan bruges af alle. Tilioq står selvfølgelig til rådighed for sparing og diskussion for alle, som ønsker at samarbejde med os for at skabe et mere inkluderende samfund, afslutter Christina Johnsen.

Her er et fællesbilled af deltagerne fra serminaret, som blev afholdt over to dage før selv konferencen. Læs Anbefalinger fra Tilioqs konference.