Alle har ret til hjælp til at klare sig selv

§§ Mine rettigheder – DINE rettigheder – VORES rettigheder §§§ I TILIOQ sætter vi i en række artikler fokus på FN’s handicapkonvention og hvad den helt konkret betyder for dig og mig i Grønland. Læs og lær om vores alles rettigheder.   Artikel 26 – Habilitering og reha

Kalender

April 6/4 – Sugisaqs generalforsamling, Frivillighuset – Stadionvej 1, Nuuk. kl. 13-17 25/4 – 2. behandling af Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap. 25/4 – 1. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalak