Tilioqs 10 anbefalinger til kommuner

11) Kommuner fastsætter klare procedurer for kvalitetssikring af sagsbehandling 2) Indføre klare og offentligt tilgængelige tidsfrister for svar på ansøgninger om støtte til personer med handicap 3) Sikre at personer med handicap altid tilbydes en bisidder ved behandling af sager om støtte

Kommunerne lever ikke op til loven, men har de fået chancen?

Et år efter at loven om støtte til personer med handicap trådte i kraft, er der stadig mangeuafklarede spørgsmål om lovens implementering både hos borgerne og kommunerne Det er nu et år siden, at en ny lov om støtte til personer med handicap trådte i kraft. Tre ud af fem kommuner har uda

Årsberetning for 2020

Tilioq udgiver hermed årsberetningen for 2020. 2020 var et år, hvor ny viden blev skabt. Tilioqudgav fire store rapporter og analyser og har dermed været med til at øge viden om personer med handicap i Grønland.  Fælles for samtlige udgivelser er, at der følger en række anbefalinger, som

Borgmester Ane Hansens mening i AG nr. 5 2021

Tilioq har i samarbejde med AG fået lov til at dele borgmester Ane Hansens mening, der udkom onsdag d. 3. februar 2020. Her efterlyser hun et større samarbejde omkring de psykisk syge. Tilioq kan godt genkende ordlyden i indlægget. Se mere om emnet i Tilioqs viden om psykiatri og på vide

Tilioqs strategi for 2021-2023

Tilioq har netop udgivet sine strategiske fokuspunkter for 2021-2023. Tilioq har i forhold til strategiske fokuspunkter indhentet inputs fra handicapforeninger og organisationer på et møde i Nuuk i november 2020. – Vi glæder os til fortsætte med vores gode samarbejde med landets handica

Tilioq og MIO gæster Illeq

https://www.youtube.com/watch?v=s0-ZfXGBhYk Handicaptalsmanden Christina Johnsen og Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge gæstede live tv-showet illeq d. 19.januar. 2021.  Her blev der talt om talsmandsopgaver og de borgernære opgaver, som blandt andet sker ved borgerhenvendelser til MIO el

Handicaptalsmandens reaktion til forslaget om menneskerettighedskommission

Naalakkersuisut har netop fremlagt et oplæg om en sammenlægning af samtlige talsmænd og menneskerettighedsråd i Grønland,         -Ren spare øvelse, som ikke styrker menneskerettigheder, siger Christina Johnsen. . Naalakkersuisut medlemmer Martha Abelsen og Anna Wangenheim har netop fr

Jul 2020

Endnu et travlt, lærerigt og begivenhedsrigt år er gået.  Vi synes, at vi har nået meget, og vi har igen i år formået at sætte handicap på dagsordenen. Det har til tider været hektisk, da jeg havde en del projekter, som jeg ville nå at have færdig, inden min talsmandsperiode udløb i

Tilioq holder jule-lukket for borgerhenvendelser

                                           Først og fremmest vil vi ønske alle borgere en glædelig jul og et godt nytår.