Tilioq i Nord

    Handicaptalsmandens rejserapport for Qaanaaq udgives i Nuuk. Handicaptalsmanden Christina Johnsen fremlægger Tilioq i Nord for pressen på et mødelokale i Jens Kreutzmannip aqq. 4 th. d. 21.september kl.10.00 Læs Tilioq i Nord ved at trykke på forsiden.  KNR interview om rejserapporten

Stor interesse fra folk med usynlige handicaps

NIIK og Tilioq får i disse dage flere henvendelser fra borgere med usynlige handicaps, der er interesseret i at deltage i oplysningskampagnen om ”mit usynlige handicap” -Vi har i de seneste dage modtaget flere mails fra borgere med usynlige handicaps der er interesseret i at deltage i projek