Aktivitetsplaner for Qaanaaq

Handicaptalsmanden Christina Johnsen og Tilioq har følgende planer for aktiviteter i Qaanaaq: Handicaptalsmanden Christina Johnsen holdte et oplæg rettigheder for personer med handicap for borgere i Narsaq i august 2019. Der er også et plan for rettighedsaktivitet for borgere i Qaanaaq.  Kom

Uden pårørende står mange med handicap alene

Tilioqs analyse ’Et selvstændigt liv’ viser, at der i høj grad brug for de bisiddere som handicaplovens § 24 giver borgere med handicap ret til. Der er også brug for et større fokus på at de pårørende til personer med handicap får råd og vejledning, så de kan hjælpe deres familie

Retten til et selvstændigt liv

Tilioq udgiver sin første analyse af de borgerhenvendelser institutionen modtager. Analysen belyser personer med handicaps liv i Grønland og de problemer de møder når de er i kontakt med myndighederne. Tryk på forsiden af analysen for at læse indholdet, god læselyst! -Tilioq har siden 2017

Vidste du: borgerens underretningspligt

https://www.youtube.com/watch?v=sPZQfnaISvY&feature=youtu.be Handicaptalsmanden Christina Johnsen har lavet en oplysningsvideo på grønlandsk om borgerens underretningspligt:  -Vidste du, at du som borger har pligt til at underrette kommunen, hvis du er vidende om at en borger med handicap

Orienteringsrejse til Qaanaaq

-Vi glæder os rigtigt meget til at komme ud til den nordligste by, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen i forbindelse med udmeldingen om Tilioqs næste orienteringsrejse til Qaanaaq. Handicaptalsmanden Christina Johnsen samt Tilioq sekretariat skal på orienteringsrejse til Qaanaaq fra d.

Tilioq udgiver årsberetning for 2019

2019 vil i Tilioq blive husket som fællesskabets år. Året hvor vi mødte en masse borgere og samarbejdspartnere, og hvor vi alle havde fokus på inklusion af personer med handicap i samfundet, både med hensyn til uddannelse, arbejde, tilgængelighed, infrastruktur mm. Klik på forsiden af år

Handicap og hjemløshed

Handicaptalsmanden Christina Johnsen er medlem af det grønlandske ekspertpanel på hjemløshedsproblematikken, og deltog ved en konference om hjemløshed og socialt udsatte i Nuuk d. 26.februar. I dagens Grønland er personer med et handicap i risikogruppen for at ende som udsatte borgere og i v