Avannaata Kommunia bør sikre botilbud til personer med handicap i Qaanaaq

 

 

 

 

Qaaqqutsiannguaq Nielsen på 23 år har udviklingshæmning. Han bor hjemme hos sine forældre, men ønsker sit eget soveværelse, men der findes ingen botilbud for personer med handicap i Qaanaaq. 

Flere borgere med handicap i Qaanaaq står uden bolig eller bor i midlertidige boliger. Kommunen kan efterleve handicaploven ved at sikre botilbud til personer med handicap.

Qaaqqutsiannguaq Nielsen på 23 år har udviklingshæmning og bor hjemme hos sin forældre i et hus på 64 kvadratmeter med to soveværelser. I huset bor er der i alt fem beboere. Qaaqqutsiannguaq har en seng inde på sine forældres soveværelse. Han ønsker at have sit eget værelse eller hjem og vil gerne bo i et bofællesskab med andre personer med handicap. Men der findes ingen beskyttede boenheder eller bokollektiver i Qaanaaq.

– Jeg er fra Nanortalik, hvor jeg har set, at personer med handicap bor i bofællesskaber. Vi mangler noget lignende her i Qaanaaq, siger Korna Isaksen Nielsen i rejserapporten ”Tilioq i Nord”.  Korna er mor til Qaaqqutsiannguaq.

Tilioq mødte flere borgere med handicap i Qaanaaq som er boligløse eller bor i midlertidige boliger. Personer med handicap, der har behov for at bo i en beskyttet bolig, bor i stedet hos deres familier, også selvom de er voksne.

-Dette er meget bekymrende, da personer med handicap dermed ikke får muligheden for at leve et selvstændigt voksenliv. Tilioq blev også bekendt med, at der bor en person med en psykisk funktionsnedsættelse på plejehjemmet, selvom den pågældende er for ung til at være på plejehjemmet. Et bokollektiv eller beskyttet boenhed kunne måske give denne person en mulighed for at føre et selvstændigt liv i et aldersvarende tilbud, står der i rejserapporten for Qaanaaq ’Tilioq i Nord’.

Hver femte borger i Qaanaaq er ifølge Avannaata Kommunias opgørelse fra 2019 på venteliste til en bolig. De kommunale tilsynsrapporter viser, at to ud af fem af de kommunale lejemål i Qaanaaq har en levetid på under 10 år, mens en ud af fem lejemål har en levetid på under fem år.

Kilde: Kommunale tilstandsrapporter.

Manglen på boliger og dårlige boligforhold gør, at der ofte bor mange mennesker på meget lidt plads.  

Mange borgere henvendte sig til Tilioq om boligforholdene i Qaanaaq. Flere borgere er boligløse eller bor i midlertidige boliger. De er i stand til at betale husleje og/eller betale indskuddet til et hus, men de får ikke tildelt lejeboliger, og  fordi der er ikke er udvikling i byen, er det ikke boliger at købe. Andre borgere fortalte Tilioq, at de har søgt om socialboliger, men kommunen har afvist deres ansøgninger. Kommunen har mulighed for at henvise 20 % af boligmassen udlejet af INI til sociale- og handicapboliger, men ifølge INI udnytter kommunerne sjældent den fulde kapacitet af dette.

-Jeg har et medfødt handicap. Jeg har søgt om socialbolig siden 2012. Jeg har fået at vide fra INI A/S, at det er kommunen, der skal tildele mig en bolig. Sagsbehandlere i kommunen bør sagsbehandle korrekt fortæller en borger i Qaanaaq.

Manglen på boliger og dårlige boligforhold gør, at der ofte bor mange mennesker på meget lidt plads. Flere bor i lejeboliger med skimmelsvamp, og der sover flere voksne mennesker i samme rum. De manglende botilbud betyder også, at borgere med handicap bliver meget afhængige af deres familie og pårørende, og de kan ikke komme ud af en sådan relation, hvis der opstår konflikt eller i værste fald misbrug.

Ifølge Loven om støtte til personer med handicap §14 stk. 2 skal kommunen oprette bokollektiver eller boenheder, når der er to eller flere personer, der kan bo sammen og er berettiget til et sådant tilbud.

Tilioq anbefaler derfor i sin rejserapport for Qaanaaq ’Tilioq i Nord’, at Avannaata Kommunia sikrer beskyttede boliger til personer med handicap tilpasset deres behov i Qaanaaq.