Børn med handicap har rettigheder

Af Jonna Ketwa, Bestyrelsesformand Red Barnet Grønland

Børn med handicap er stadig en særligt udsat gruppe i vores samfund, og det kræver en lovændring at sikre deres rettigheder.

Som samfund har vi en forpligtelse til at sikre, at børn med handicap ”modtager den bedste form for hjælp, omsorg og oplæring for at sikre barnet størst mulig selvtillid og mulighed for at leve et indholdsrigt og aktivt liv” (Børnekonventionen artikel 23). Det har Grønland skrevet under på, da vi tilsluttede os FN’s konvention om Barnets Rettigheder i 1993.

Grønland har stadig store udfordringer med at sikre børn med handicaps rettigheder. For mange børn med handicap er det ikke en selvfølge at modtage den nødvendige hjælp og støtte, og det bør vi som samfund ændre på. Det er problematisk, at der i den nuværende landstingsforordning ikke findes særskilte regler om støtte til børn med handicap. Vi ser frem til, at det bliver en del af den nye Handicaplov.

Børn med handicap har både rettigheder som barn og rettigheder som en person med handicap. Disse rettigheder skal sikres, og der bør være fokus på både omsorg og mulighed for udvikling for alle børn med handicap.

Red Barnet Grønland arbejder for alle børns rettigheder, og vi støtter derfor arbejdet for børn med handicap. Vi mener, at det er centralt, at myndighederne går i dialog med organisationer som Tilioq og Inooqat for netop at sikre børn med handicaps rettigheder.

For mere information, kontakt Bestyrelsesformand Jonna Ketwa +299 246550.