Christina Johnsen genudpeget som Handicaptalsmand

Naalakkersuisut har netop meddelt at den nuværende Handicaptalsmand kan fortsætte sit arbejde de næste tre år.

-Jeg er utrolig glad for at få æren og muligheden for at arbejde videre i Tilioq. De første 3 år er gået utroligt hurtigt og jeg bemærker også hvor meget Tilioq har været med til at sætte handicap på dagsordenen.  Det betyder meget for mig, at jeg kan være med til at gennemføre de projekter som vi har igangsat i vores strategi for at fremme borgere med handicaps rettigheder sige en meget glad Christina Johnsen i forbindelse med genudpegningen som Handicaptalsmand.

Handicaptalsmanden har været ansat for en 3 årige periode fra november 2017, og har ifølge Handicaptalsmandsloven muligheden for at besidde stillingen i 2 perioder. Og skal nu skal hun tage fat i sin anden periode.

Christina Johnsen har som den første Handicaptalsmand etableret og opbygget Tilioqs sekretariatet der varetager borgerrådgivning og vejledning om personer med handicaps rettigheder i forhold til handicapkonventionen og loven. I den forbindelse har Tilioq blandt andet været på orienteringsrejser til Kommune Kujalleq og Qaanaaq for at se og vurdere forhold for personer med handicap i henhold til deres rettigheder.

Som uddannet jurist har Christina haft fokus på retssikkerhed for borgere med handicap, og Tilioq har nyligt udgivet analysen af borgerhenvendelser ”Et selvstændigt liv”, hvor Tilioq er kommet med en række anbefalinger til myndigheder i Grønland, både Naalakkersuisut, Inatsisartut og Kommuner.

– Vi indtil nu haft over 500 borgerhenvendelser, hvilket også understreger vigtigheden af vores tilstedeværelse og arbejde, sige Christina Johnsen. Som også har fået en god dialog med handicapforeninger og organisationer.

 -Jeg har opbygget et netværk og en god kontakt til de grønlandske handicapforeninger og organisationer blandt andet gennem foreningsseminarer om at styrke og fremme frivillig ledelse hos foreningerne. Disse foreninger kender til de lokale forhold de har dermed en stor viden om handicapforhold. Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med foreningerne. Fremadrettet har vi flere projekter med deltagelse fra nationale og nordiske samarbejde, blandt andet på børne- og ungeområdet og i forhold til arbejdsmarkedet, siger Christina Johnsen. Lige nu er Tilioq i gang med at skrive rejserapporten for Qaanaaq samt en holdningsanalyse om personer med handicap, der skal udkomme til efteråret 2020. Så der er masser at se frem til i efteråret.

For nærmere information, kontakt Handicaptalsmanden Christina Johnsen på cjo@tilioq.gl //