Internationalt samarbejde

Tilioq arbejder for at fremme personer med handicaps vilkår, muligheder og rettigheder. Derfor ønsker Tilioq at både at lære af og bidrage til det internationale samarbejde for at fremme disse rettigheder. Tilioq indgår løbende i strategiske samarbejder med organisationer i og udenfor Grønland.

Rapportering til FN-systemet

Tilioq monitorere og rapportere på personer med handicaps adgang til menneskerettighederne. Tilioq vil rapportere til FN’s handicapkomite, når Rigsfællesskabet og dermed Grønland skal eksamineres i handicapkonventionen. I henhold til princippet om mainstreaming forsøger Tilioq at bidrage med viden om personer med handicaps adgang til rettigheder i alle relevante eksaminationer i menneskerettigheder.

Institut for Menneskerettigheder

Tilioq har et løbende videnssamarbejde med Institut for Menneskerettigheder, som er den nationale menneskerettighedsinstitution for Grønland. Tilioq bidrager med organisationens viden om personer med handicaps vilkår og rettigheder til Instituttets arbejde, når det findes relevant. Institut for Menneskerettigheder bidrager til Tilioqs arbejde med instituttets ekspertviden om menneskerettigheder.

Rådet för nordisk samarbete om funktionshinder

Tilioq har deltaget i og bidraget til det nordiske samarbejde indenfor handicapområdet. Både ved rådgivning og samarbejde med Rådet för nordisk samarbete om funktionshinder samt ved at bidrage med viden om handicapområdet i Grønland til forskellige rapporter udarbejdet gennem det nordiske samarbejde.

Nordiske organisationer

I 2020-2022 har Tilioq samarbejdet med den danske organisation SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap) og den norske organisation UngeFunksjonshemmede om projektet ’Rettigheder og politisk fortalervirksomhed – for og af unge med handicap’. Projektet havde til formål at skabe netværk blandt unge med handicap i Grønland og i Norden. Og give de unge en platform for at skabe forandringer i samfundet og sikre inklusion både lokalt, nationalt og Nordisk.