Nyheder

Den 23. januar 2019 har vi med stor interesse læst historien om en mor I AG, der kæmper for at give sin søn med tale vanskeligheder en god fremtid. Familien har allerede en udfordrende dagligdag, og oven i det skal de også kæmpe for at få den hjælp, de har krav på. Denne mors opråb er ikke enkeltstående. I oktober kunne vi også læse i medierne om en anden mor med de samme problemer. I går kom Ombudsmandens stærke kritik af en anden kommunes sagsbehandlingstid. Disse historier understøttes af de henvendelser vi får i Tilioq, som igen understøttes af tilsynsrapporten...

Igen får vi bekræftet, at det halter inden for den offentlige sagsbehandling. I ombudsmandens afgørelse fra den 23. januar 2019 rettes der kraftig kritik af en urimelig lang sagsbehandling. Det er dybt problematisk at der ikke findes fastsatte sagsbehandlingstider i den offentlige forvaltning. Borgerne bliver langsomt nedbrudt under den lange ventetid. Der er tidligere indgået oplysninger om, at der i en skuffe i en kommune ligger en bunke sager, der afventer sagsbehandling, sådan at borgerne kan blive omfattet af handicapforordningen. Der går borgere rundt der i flere år har ventet på tilkendelse af førtidspension. I ventetiden kan borgeren stå helt...

Fra handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq ønskes du og din familie en glædelig jul og et godt nytår. Vi takker for året der gik, og ser frem til flere gode tiltag og initiativer i 2019. Handicaptalsmanden...

Den 1. november har vi eksisteret i 12 måneder. 12 travle og hektiske måneder. Vi har fået sekretariatet op at køre og alle 4 stillinger er besat. Vi synes selv at vi er et rigtig godt og produktivt lille team, med en masse gode ideer og en masse stærke sider. Alle har haft rigtig travlt og alle har været gode til at bidrage med noget. Vi har lavet et årshjul og planer for de næste tre år. Vi har udtænkt strategier. Vi har rodet med budget og fået nogle regnskabs- og lønningsprogrammer som skulle læres. Vi har brugt tid på vores hjemmeside,...

Af Jonna Ketwa, Bestyrelsesformand Red Barnet Grønland Børn med handicap er stadig en særligt udsat gruppe i vores samfund, og det kræver en lovændring at sikre deres rettigheder. Som samfund har vi en forpligtelse til at sikre, at børn med handicap ”modtager den bedste form for hjælp, omsorg og oplæring for at sikre barnet størst mulig selvtillid og mulighed for at leve et indholdsrigt og aktivt liv” (Børnekonventionen artikel 23). Det har Grønland skrevet under på, da vi tilsluttede os FN’s konvention om Barnets Rettigheder i 1993. Grønland har stadig store udfordringer med at sikre børn med handicaps rettigheder. For mange børn med...

I TILIOQ sætter vi i en række artikler fokus på FN’s handicapkonvention og hvad den helt konkret betyder for dig og mig i Grønland. Læs og lær om vores alles rettigheder. Artikel 23: Alle har ret til en familie og et hjem Personer med handicap har ret til at blive gift, være en del af en familie og få børn ligesom alle andre. Det bliver fastslået i artikel 23 i handicapkonventionen. Både handicapkonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention understreger at familielivet er en grundlæggende menneskeret. Vi har altså alle ret til at gifte os og få børn. Det gælder også for personer med...

I slutningen af august summede Sisimiut af alle nordens sprog. Repræsentanter fra nordens forskellige handicaporganisationer og eksperter fra de nordiske landes regeringer fløj til byen for at diskutere, hvordan man på nordisk plan kan samarbejde om at styrke personer med handicaps vilkår og rettigheder. Det er første gang at et sådan møde finder sted i Grønland. At Sisimiut blev valgt som vært for dette møde, skyldes i høj grad at byen er hjemsted for flere af de nye tiltag, som selvstyret har sat i værk på handicapområdet. Nemlig Pissassarfik, det nye handicapcenter og Tilioq – Handicaptalsmandsinstitutionen. Erfaringer udveksles på tværs af...

Tilioqs allerførste seminar i november 2018 for handicapforeninger kulminerede i en konference. Seminaret og konferencen var en del af et projekt som skal sætte fokus på personer med handicaps rettigheder langs hele kysten. Konference samlede interessenter inden for handicapområdet. Det betyder, at personer med handicap samt landets handicapforeninger sad ved samme bord som myndigheder og havde mulighed for at ytre sig om deres bekymringer i hverdagen. På den anden side havde myndighederne og institutioner også mulighed for at høre, hvilke udfordringer der findes på den ”anden side”. Under konferencen kunne deltagerne samle deres spørgsmål fordi der skulle komme en paneldebat, hvor flere eksperterne...

Rettigheder, rekruttering og fastholdelse af frivillige og hvordan de kan omsættes i praksis ude i den virkelige verden. Det var de temaer, der prægede Tilioq allerførste lovbestemte årlige møde med foreninger. For at sprede budskavet om FN´s handicapkonvention inviterede Tilioq blandt andet Mette Frandsen jurist og menneskerettighedsekspert fra Institut for Menneskerettigheder på besøg. Hun holdt oplæg omkring hvordan vi som civilsamfund kan sikre implementeringen af handicapkonventionen. Yderligere holdt Lars Midtiby, direktør i Danske Handicaporganisationer oplæg om lobbyisme og hvordan det kan gøres og hvorfor det er vigtigt. Udfordringer hos foreninger Forud for seminaret blev deltagerne spurgt ind til hvilke udfordringer de møder i...

Til trods for at kalenderen snart viser 2019, er det stadig tilladt at forskelsbehandle i Grønland. Det er stadig tilladt at diskriminere personer med handicap. Det er stadig tilladt at afskedige en medarbejder, der eksempelvis bliver ramt af en blodprop, eller bliver impliceret i en ulykke og får en nedsat funktionsevne. Det er stadig tilladt at afvise en kørestolsbruger ved indgangen til et diskotek eller restaurant. Det er stadig tilladt at nægte en kørestolsbruger adgang til busser og taxaer. En person med handicap er ikke beskyttet mod forskelsbehandling i Grønland. Hverken i, eller uden for arbejdsmarkedet. Det har altså ingen...

Skip to content
Videre til værktøjslinje