Nyheder

Stort svigt af børn med særlige behov

Langt over halvdelen af børnene i landets specialklasser fritages for deltagelse ved folkeskolens afgangsprøver. Kun 12% specialklasseelever har deltaget ved afgangsprøve i ét eller flere fag de sidste fem år. Kun 8% har gennemført det obligatoriske projektopgaveforløb. Tallene siger mere om samfundets lave forventninger og manglende indsats, end de siger om de enkelte børn.

Læs mere
Tilioq holder konference om indflydelse og nye løsninger på handicapområdet

2022 er et vigtigt år, hvor en national handlingsplan for efterlevelsen af handicapkonventionen skal udgives. Derfor vil Tilioq på konferencen sætte fokus på, hvordan vi skaber et rummeligt samfund til gavn for os alle. Vores samfund skal virke for os alle sammen - uanset funktionsevne. Det er skrevet ind i FNs verdensmål med løftet Leave No One Behind.

Læs mere
Naalakkersuisuts koalitionsaftale: Ikke et ord om personer med handicap

Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen er ærgerlig over det manglende fokus på handicap i den nye koalitionsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Siumut - er det forglemmelse eller har Naalakkersuisut ingen ambitioner om at løfte i handicapområdet?

Læs mere
For mange barrierer: børn og unge med handicap mangler adgang til hjælp
18.02.2022

Tilioq bakker op om MIOs opfordring til politikerne om at sikre og prioritere hjælpen til børn og unge, der er i mistrivsel. Vi er enige med børnetalsmanden om, at der skal tænkes nyt. Og vi er enige om, at der skal handles - nu.

Læs mere
Kun fem uddannede socialrådgivere i kommunerne inden for handicapområdet – i hele Grønland
08.02.2021

Der er fem uddannede socialrådgivere på handicapområdet i kommunerne Tilioq bakker op om NIISIPs opråb om manglende socialrådgivere i kommunerne.

Læs mere
Tilioq og MIO: Ombudsmandens kritik af sagsbehandlingstid bør sætte fokus på det offentliges svigt af børn med handicap
14.12.2021

Tilioq og MIO opfordrer til, at Naalakkersuisut og kommunerne finder konkrete løsninger på det helt grundlæggende, strukturelle problem, som forårsager gentagende, tilsvarende og urimelige sagsbehandlingstider. Særdeles kritisabel

Læs mere