Forældregruppen fra Ivaaraq: Krav til forbedringer på døgninstitutionsområdet

15.11.2022

Forældregruppen bestående af forældre og pårørende til beboere på Ivaaraq mener, at den tragiske situation på Ivaaraq, hvor en ung kvinde er blevet seksuelt misbrugt, blot er den mest alvorlige sag, der bunder i en langvarig nedprioritering af handicapdøgntilbud fra politisk hånd.

Forældregruppen for beboere på døgntilbuddet Ivaaraq sætter spørgsmålstegn ved, om deres børn er blevet undersøgt godt nok efter den tragiske opdagelse af, at en beboer på er blevet misbrugt.

-Vi ved kun, at der er taget graviditetstest på de andre kvindelige beboer på Ivaaraq. Vi har ikke hørt noget om, at der er lavet yderligere undersøgelser eller test på vores børn. Vi vil ellers også gerne have ro i sjælen ved at vide med sikkerhed, at vores børn ikke har været udsat for overgreb, siger forældrene til beboere på Ivaaraq.

Ivaaraq består af to boafsnit, et gult og et blåt. Det er dog kun forældrene til beboerne på det boafsnit, som kvinden der blev udsat for overgreb boede på, som har fået tilbudt hjælp. Forældre og værger til beboere på det andet boasnit, det gule, er ikke blevet inkluderet i undersøgelserne eller har fået tilbudt om f.eks. en ekstra besøgsrejse i forbindelse med hændelsen. Vi som forældrene sætter spørgsmål til, hvorfor vi ikke er blevet inkluderet.

Som forældre og pårørende kommer vi nu med en række krav til bedre vilkår for forholdene for vores børn og familiemedlemmer, der bor på institutioner:

  1. Ivaaraq er for stor en institution, for der er ikke nok pædagoger i Qaqortoq. Det er bedre at dele Ivaaraq i mindre institutioner på kysten.
  2. De fysiske rammer skal være i god stand og passe til beboerne. Ivaaraq ligner ikke et hjem, der er brug for forbedringer, eks. er der problemer med varmen på Ivaaraq.
  3. Bedre tilsyn med døgninstitutionerne og skærpet tilsyn med Ivaaraq. Umyndiggjorte beboers værger skal kunne følge med i, hvad der sker på institutionen - ikke mindst når tilsynet kommer på besøg. Tilsynsenheden skal også kontakte værger, for beboerne kan ikke udtrykke sig. Som værger sætter vi stort spørgsmål angående tilsynet, om de har viden nok om personer med multiple handicap samt umyndiggørelse og værger.
  4. Flere konsulenter og terapeuter langs kysten til at vurdere og sikre behov for hjælpemidler, træning og aktivering herunder ergoterapeuter og fysioterapeuter. Konsulenterne skal gælde for alle (både børn og voksne), som kan rådgive og hjælpe med borgernes udfordringer og forhindringer. Konsulenter skal være til fagpersoner, personer med handicap, samt til pårørende
  5. Registrering af personalets ansvarsområder, hvor man registrerer, hvilket personale har ansvar for hvilke beboer. F.eks. hvem har givet piller, hvem har badet hvem, hvem har nattilsyn af hvilke beboer og hvornår. Der skal indkøbes udstyr til brug for denne registrering.
  6. Øget normering af personale på døgninstitutionerne. Som det er lige nu på Ivaaraq, er der alt for lidt personale til at klare de daglige opgaver. Det betyder, at personalet lige nu kun varetager, den mest basale pleje for beboerne som f.eks.: mad, ble, søvn. Der mangler tid til udflugter, aktivering, træning m.m.
  7. Ingen mandlige nattevagter hos kvindelige beboere

Vi opfordrer andre forældre, pårørende og borgere til at støtte op om disse krav.