Godt nytår

30.12.2022

Året 2023 rummer nye opgaver, nye udfordringer – og nye muligheder. Og en national handlingsplan for efterlevelsen af FNs Konvention om rettigheder for personer med handicap. 

Den har vi i Tilioq rigtig store forhåbninger til. 

Året 2022 kastede lys over rystende sager om personer med handicap, som blev udsat for overgreb, som blev svigtet groft af systemet – svigt i flere led og i flere år. Det handlede om enkelte mennesker. Men sådanne sager har store konsekvenser også for hele familien og for samfundet.

Det vi i Tilioq også ved er, at disse sager ikke er enkeltstående. 

Det har vi igen fået bekræftet på vores rejse langs kysten i 2023. I byer og bygder mødte vi borgere, der gav os viden om alvorlige sager. Vi fik beretninger om årelange svigt. Om systemer, der er til for at hjælpe den enkelte, men som slet, slet ikke fungerer. Om manglende viden, der udelukker den enkelte fra uddannelse, fra arbejde - fra en fremtid. Om diskrimination, mobning og udelukkelse af fællesskaber. Det er vidnesbyrd om familier, der kæmper for hjælp, som ikke bliver hørt eller taget alvorligt. Familier der giver op - nogle ser sig nødsaget til ufrivilligt at flytte; nogle endda til udlandet. Familier der giver op, og går ned med stress, fordi de ikke får hjælp. Familier og personer, der kæmper for en hjælp, som de ifølge loven og handicapkonventionen har ret til. 

Det var alle beretninger, som gjorde dybt indtryk og som forpligter til at kæmpe for forbedringer. Vi bearbejder i Tilioq stadig de informationer, vi indsamlede - og hvor vi på denne rejse havde størst fokus på at indsamle data folkeskolen. For når børn med handicap allerede tabes i folkeskolen, fordi de ikke får opfyldt deres ret til uddannelse, får det alvorlige konsekvenser for det enkelte barn og familien. Men det bliver også på sigt meget dyrt for samfundet ikke at sikre retten til uddannelse. Nogen burde regne på, hvad det egentlig koster samfundet, ikke at sætte ind så tidligt som muligt.

Vi har i Grønland brug for alle ressourcer. Det kan samfundsmæssigt og økonomisk betale sig at investere i mennesker, at sikre at mindre vanskeligheder ikke vokser sig store. 

Jeg ser derfor frem til som noget af det første i det nye år at deltage i Naalakkersuisuts familieseminar. Jeg glæder mig også til at fortsætte samarbejdet med Grønlands handicapforeninger og alle de mennesker, det handler om. Tilioq ser meget frem til årets seminar og konference, som vi til maj afholder i Ilulissat. Jeg ser frem til, at Grønland får en national handlingsplan af gavn og ikke bare af navn.

Mens vi venter på den, skal vi huske, at handicap vedrører os alle, at vi alle kan række ud og gøre en forskel. Det handler om menneskesyn og bæredygtighed. Vi har alle et ansvar.

Leave no one behind.

Rigtig godt nyt år til alle.