KNR TV udsender ”Alle kan bidrage” kampagnen d. 26.februar

25.02.2020

I udsendelsen kan i møde 7 mennesker med et handicap der er i arbejde, og på den måde hver især bidrager til arbejdsmarkedet og deres arbejdsplads og erhvervslivet.  Udsendelsen er produceret af Dennis Ingemann Rosing.

Kampagnen ”Alle kan bidrage” har til formål, at nedbryde fordomme om personer med handicap, og den udspringer af et samarbejde mellem Tilioq og Qeqqata Kommunia, om et projekt for at skabe et rummeligt arbejdsmarked (for personer med handicap). I projektet er der stødt på en problemstilling, som handler om, at fordomme mod personer med handicap er en hindring for, at de kan blive en del af arbejdsmarkedet. Ved at vise forskellige personer med handicap i arbejde giver denne kampagne indblik i, hvordan alle kan bidrage, hvis de får muligheden. På den måde giver den viden til borgerne og nedbryder og bearbejder de negative fordomme, der er mod personer med handicap.

– Dette projekt er vigtigt for Tilioq, vi arbejder på at gøre det lettere for personer med handicap at komme ind på arbejdsmarkedet. Derved øges deres livskvalitet og selvbestemmelse. Det er både godt for personen med et handicap at komme ud og være en del af samfundet gennem et arbejde, og omvendt lærer arbejdsgivere og kollegaerne om det enkelte persons handicap, og hvordan livet er med et handicap, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen.

– Det er vigtigt for os i Qeqqata Kommunia, at vi giver de bedste muligheder for, at alle kan bidrage til samfundet. Det fremmer trivsel hos den enkelte og giver værdi for virksomheder og kollegaer. Medansvar og fællesskab er blandt kommunens værdier, og de gælder alle borgere, hvilket projekt Alle Kan Bidrage er med til at vise. Qeqqata Kommunia ønsker at være en aktiv medspiller og et forbillede i dette, hvorfor man fremad vil arbejde for at blive bedre til selv at ansætte personer med handicap, siger Hans Frederik Olsen, kommunalbestyrelsesmedlem i Qeqqata Kommunia og formand for Udvalg for Velfærd.

Flere tiltag

Qeqqata Kommunia og Tilioq har i pilotprojektet ”Alle kan bidrage” afholdt workshops med Majoriaq og handicapområdet i Qeqqata Kommunia med ansatte fra både Sisimiut og Maniitsoq, hvor Arctic Circle Business også deltog. Derudover er arbejdsgivere gennem blevet inviteret til et seminar om ”Alle kan bidrage”, hvor det blev diskuteret, hvad der forhindrer arbejdsgivere i at ansætte personer med handicap. Projektet har til formål at gøre det nemmere for personer med handicap at komme ind på arbejdsmarkedet.

KNR udsender nu kampagnen ”Alle kan bidrage” onsdag d. 26.februar kl. 19.30. Ud over udsendelsen er der andre tiltag på vej i 2020, blandt andet arbejdes der på informationsmateriale til borgere og arbejdsgivere.

Tilioq og Qeqqata Kommunia håber på at kunne invitere virksomheder til et lanceringsmøde i løbet af 2020. Samtlige materialer kan ses på tilioq.gl i ”Alle kan bidrage” siden samt i Qeqqata.gl

Handicaptalsmanden Christina Johnsen er i Nuuk, og kan aftale om interviews af pressen d. 25.februar mellem 14.30-16.00 eller torsdag 27. februar fra kl. 09.00-15.00

Mail: cjo@tilioq.gl

Mobiltelefon: +299 56 39 56

eller Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen

på mobiltelefon: +299 257067