Pissassarfik

21.04.2021

Foto Dorthe Ivalo Jensen 

Pissassarfik er det landsdækkende handicapcenter i Grønland, og vi holder til i Sisimiut.Pissassarfiks målsætning er at støtte op om det enkelte menneske med handicaps livskvalitet og udvikling.
Det gør vi ved:
• Forløb på Pissassarfik for borgere – børn, unge, voksne
• Rådgivning og vejledning
• Afholdelse af kurser og handicaptræf

Forløb

Pissassarfik tilbyder forløb, hvor borgeren kommer til træning og undervisning på Pissassarfik sammen med en ledsager
eller støtteperson. Hvis man ønsker et forløb på Pissassarfik, skal man henvende sig til sin
sagsbehandler i kommunen for at få lavet en handleplan og en henvisning til Pissassarfik.
Forløbet på Pissassarfik varer typisk 14 dage og tilrettelægges individuelt ud fra borgerens ønsker og behov.
Vi er fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. Træningen og undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes
hverdag. Det kan være behov for fysisk træning, hjælp til strukturering af hverdagen eller forslag til fritidsaktiviteter.
Vi ser også på hvilke hjælpemidler, der kan være behov for og hvilke træningsmuligheder,
der findes i nærmiljøet.

Rådgivning og vejledning

Pissassarfiks medarbejdere yder rådgivning og vejledning om handicap til alle, som har brug for det – borgere
med handicap, pårørende, fagpersonale, støttepersoner Vi kan ikke sagsbehandle – kun anbefale.
Skriv til pissassarfik@nanoq.gl eller
ring 34 50 70

Kursus og handicaptræf
Pissassarfik holder faglige kurser for støttepersoner og fagpersoner. Tilmelding til kurserne sker via arbejdspladsen.
To gange årligt afholdes handicaptræf for borgere med handicap. Hvert træf har et tema, som meldes ud til
handicapkoordinatorer og sagsbehandlere i kommunerne.
Tilmelding til handicaptræffene sker gennem den enkeltes sagsbehandler. Her i foråret 2021 er der ikke kurser og træf på grund af COVID19.