Tilioq og MIO gæster Illeq

21. januar 2021

Handicaptalsmanden Christina Johnsen og Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge gæstede live tv-showet illeq d. 19.januar. 2021.

Her blev der talt om talsmandsopgaver og de borgernære opgaver, som blandt andet sker ved borgerhenvendelser til MIO eller Tilioq, samt at møde borgere på orienteringsrejser til byer og bygder.

Det er en grønlandsksproget udsendelse.