Tilioqs 10 anbefalinger til kommuner

1) Kommuner fastsætter klare procedurer for kvalitetssikring af sagsbehandling

2) Indføre klare og offentligt tilgængelige tidsfrister for svar på ansøgninger om støtte til personer med handicap

3) Sikre at personer med handicap altid tilbydes en bisidder ved behandling af sager om støtte til personer med
handicap

4) Sikre at personer med handicap og deres pårørende er repræsenteret i de kommunale handicapråd

5) Sikre hjælp og støtte til pårørende til personer med handicap fx i form med uddannelse, godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste og supervision til pårørende der påtager sig at yde hjælp til personer med handicap

6) Kommuner øger fokus på vejledning af borgere med tilbud til og rettigheder for personer med handicap inden for gældende lovgivning

7) At have et handicap må ikke være en hindring for at indgå i relationer på lige fod med alle. Kommunerne opfordres til at styrke det generelle kendskab til personer med handicap og deres hverdagsliv og levevilkår.

8) I kulturlivet kan man styrke handicapidrætten, og man kan sikre sig, at aftenskoletilbud kan benyttes af personer med handicap. dette kan gøres ved at disse bliver indrettet på måder, hvor personer med sensoriske, psykiske, kognitive og fysiske
handicap kan inkluderes.

9) Sikrer en koordineret og helhedsorienteret indsats med sundhedsvæsenet, særligt i mindre bosteder

10) Indføre faste procedure for vejledning af borgere om anke- og klagemuligheder ved afgørelser, og sikre at give skriftlige afgørelser til borgeren

Læs eller genlæs valg- og informationsavisen “Bedre vilkår for personer med handicap”.