Velbesøgt handicappolitisk konference kommer med konkrete politiske forslag

25.05.2023

Tilioqs konference om handicappolitik i Ilulissat resulterede i en lang række konkrete politiske forslag, opstarten af en ny folkelig bevægelse og et semi-løfte fra Naalakkersuisoq Mimi Karlsen.

Behov for både akutte og langsigtede indsatser for at støtte personer med handicap

Der var mange gode debatter, inputs og refleksioner, da omkring 100 interessenter i tirsdags var samlet til Tilioqs konference i Ilulissat. Overordnet set blev det tydeligt, at der er noget fuldstændigt galt med den måde, mennesker med handicap, bliver behandlet på i Grønland.

Særligt problemer med sagsbehandlingsområdet – bl.a. manglende retssikkerhed og svigt af børn, unge, voksne og familier med handicap – var et tema, der gik igen under konferencen.

Anja Hynne Nielsen, handicaptalsmand, udtaler: ”Erfaringerne hos fagfolk, sagsbehandlere i kommunerne og historierne fra de personligt berørte mennesker, der ikke får den hjælp og støtte fra samfundet, som de har behov for og ret til, berørte de fremmødte dybt. Det har endnu engang gjort det tydeligt, at der er et stort behov for både at finde bæredygtige løsninger på sigt og akutte løsninger i sagsbehandlingssystemet på den akutte og korte bane.”

 

 

Tre konkrete takeaways

Helt konkret var der bred enighed på konferencen om behovet for at omstrukturere handicapområdet. Vi skal opbygge et meget mere simpelt og tilgængeligt system, hvor den enkelte både kender sine rettigheder og muligheder, og hvor myndighederne faktisk hjælper og støtter op om den enkelte borger. Lige nu taber vi i det grønlandske samfund rigtig mange mennesker med handicap i sagsbehandlingssystemet med fatale konsekvenser til følge. Tilioq har længe argumenteret for, at den enkelte borger bør have tilknytning til én person, som skal være indgangen til sagsbehandlingssystemet for at sikre, at den enkelte bliver hjulpet hurtigt og bedst muligt igennem. En appel, som flere – blandt andre Naalakkersuisoq, Mimi Karlsen, også fremhævede som en rigtig god ide. Fagpersoner fra Kommune Kujalleq satte fokus på, at det ikke kun er manglen på uddannede socialrådgivere, som er et problem. Også store administrative opgaver, udskiftninger, koblingen mellem lovgivningen og implementeringen af lovgivningen i praksis, manglende alternative muligheder og andre problematikker besværliggør og langsommeliggør processen, når borgeren skal have hjælp. Ønsket om at der skabes fokus på at arbejde på løsninger er stort.

Derudover blev det tydeligt – særligt i erfaringsudvekslingerne med aktivister og fagfolk fra Nunavut, Norge og Danmark – at vi er nødt til at vende socialområdet på hovedet. Vi skal designe et system, der tager udgangspunkt i det enkelte individ og dets behov i stedet for at presse personer med handicap ned i kasser, som i virkeligheden ikke rigtigt passer til nogen.

Anja Hynne Nielsen siger: ”Som alle andre er personer med handicap alle forskellige – og hvis vi skal sikre retten til selvbestemmelse og leve op til vores internationale forpligtelser som f.eks. FN’s handicapkonvention, er vi nødt til at kunne omfavne den forskellighed. Vi skal give mulighed for individuelle løsninger og sætte individet i fokus. Det gør man andre steder i verden. Det kan vi

selvfølgelig også gøre i Grønland.”

Et tredje nedslag, som Tilioq er meget stolt af at have været med til at facilitere, er, at Grønlands handicapforeninger på konferencen lancerede en ny folkelig bevægelse #titusindstemmer. En

bevægelse, som har til formål at nedbryde tabuer omkring handicap og presse på for politisk forandring for personer med handicap i hele landet. Facebookgruppen #titusindstemmer er vokset hurtigt i sine første dage og der er allerede mange, der står frem og deler deres historier. Tilioq håber, at bevægelsen vil vokse og kan nå frem til samtlige byer og bygder og på den måde kan være med til at presse på for politisk forandring. Sammen står vi stærkere, så det er vigtigt, at alle kommet med - uanset om man har en diagnose eller ej, om man er pårørende eller blot støtter op om en forandring.

Tilioq vil presse på for at gøre ord og løfter til handling

På konferencen blev deltagerne både præsenteret for inspirerende oplæg om erfaringer fra både Grønland og udlandet samt for historier om myndighedernes strukturelle svigt af personer med handicap og hvilke konsekvenser, det har.

En ung mand fra Maniitsoq fortalte om sine personlige erfaringer med ikke at få hjælp i sagsbehandlingssystemet - det synliggjorde, hvor dyrt det på alle måder er, at mennesker ikke får hjælp, men lades fuldstændig stikken.

Pierre Essoh fortalte om handicappolitiske erfaringer fra Nunavut. Med helt konkrete eksempler på, hvordan man inkluderer på arbejdsmarkedet og skaber merværdi for alle.

Aktivisten Ingrid Thunem delte sine erfaringer med den norske BPA-ordning, som er en konkret måde at implementere FN’s handicapkonvention på, og hvor den enkelte borger får mulighed for at bestemme over sit eget liv og indgå i samfund og familieliv som en ressourceperson.

Hjernebarnet fortalte om hjemmetræning i Danmark, hvor familier med børn med hjerneskader gennem en faglig supervisor får støtte til at træne i hjemmet, så deres børn udvikler sig og får flere færdigheder og kompetencer. De fortalte også, hvordan man kan skabe politisk forandring ved at organisere sig.

#enmillionstemmers Monica Lylloff stillede skarpt på den manglende retssikkerhed på handicapområdet samt på behovet for forandring og et tidssvarende menneskesyn.

Anja Hynne Nielsen udtaler: ”Konferencen gjorde det tydeligt, at vi skal se på handicapområdet som en muligt sted at investere- i stedet for at tale om udgifter. Politikerne er simpelthen nødt til at tage borgernes erfaringer seriøst og begynde at reagere på de data, som viser, at det mere end noget andet kan betale sig at investere i alle mennesker – på trods og på tværs af handicap – for vores alles skyld. Alle kan blive ramt af et handicap og mange tiltag vil desuden skabe merværdi.”

Derfor håber Tilioq også, at Naalakkersuisoq Mimi Karlsen vil gøre alvor af sine ord og gode intentioner på konferencen og arbejde både langsigtet, men i høj grad også kortsigtet og hurtigt. Vi står på mange områder i en akut situation, hvor mennesker hver dag presses ud over deres grænser og svigtes helt umenneskeligt. Hver dag, lige nu. Derfor er der nødt til at ske noget nu. Tilioq følger op med ministeren.

 

Ny kampagne for os alle

Tilioq håber også, at opstarten af #titusindstemmer betyder, at flere mennesker får øjnene op for, hvor grelt det ser ud for mennesker i Grønland, der lever med handicap. Og at det folkelige pres på politikerne styrkes, så intentioner om mere lige og retfærdige samfund for alle ikke kun forbliver

ord på papir, men faktisk bliver noget, der skaber reel forandring for rigtig mange mennesker. Det vil Grønland vinde på.

Kontaktinformation:

For kommentarer, yderligere informationer eller interview kontakt Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen på 26 28 71 eller mail: anja@tilioq.gl

Asannittumik inuulluaqqusillunga Med kærlig hilsen

Anja Hynne Nielsen

Inuit Innarluutillit Illersuisuat - Handicaptalsmand

Mobil: (+299) 26 28 71

E-mail: anja@tilioq.gl