Sekretariatet

Anja Hynne Nielsen

Handicaptalsmanden

Anja Hynne Nielsen er uddannet B.A. i retorik og Cand. Mag. i eskimologi med bifag i kulturformidling og -journalistik. Anja har tidligere været ansat som fuldmægtig i Landstingets Bureau. I Grønlands Turist- og Erhvervsråd var hun ansvarlig for kursussekretariatet samt projektmedarbejder og uddannelseskonsulent. Hun er opvokset i Grønland og har boet i en række byer og bygder som barn og er ved at genlære grønlandsk.

Anja er er meget optaget af de vilkår, der bydes personer med handicap. Hun er selv pårørende til et barn med handicap og har herigennem tilegnet sig stor viden om lovgivningen og rettigheder for personer med handicap samt været aktiv i handicapforeninger. FNs Handicapkonvention vil være et centralt omdrejningspunkt i den nye talsmands arbejde.

Mail: Anja@tilioq.gl

 

Karen Lerch

Sekretariatsleder

Karen Lerch er uddannet ved Niuernermik Ilinniarfik ved EVU økonomi - og administrationslinje fra 2001. Karen har tidligere bl.a. været ansat i Grønlands Selvstyre. Senest har hun været ansat som kontorchef ved Departement for Sundhed i mere end 8 år. Karen har bred erfaring indenfor ledelse og administration. Karen arbejder med at sikre sekretariatets daglige virke i samarbejde handicaptalsmanden og de øvrige kollegaer i Tilioq. Karen er ansvarlig for den daglige ledelse af sekretariatets medarbejder og strukturering af sekretariatets opgaver, bl.a. indenfor økonomistyring, budgetudarbejdelse, personale - og lønadministration.

Mail:karen@tilioq.gl

Tlf.: +299345583

Marita Jessen

Borgerrådgiver 

Marita har en bachelor i sociale forhold som socialrådgiver fra Ilisimatusarfik i 2021. Marita har erfaring som socialrådgiver fra selvstyrets døgninstitution. Marita arbejder som borgerrådgiver i Tilioq, hvor hun rådgiver om rettigheder for personer med handicap og deres klagemuligheder. Hun indgår i projekter, som har til formål at forbedre viden om personer med handicap generelt, hjælp og støtte muligheder og rettigheder. 

Borgere der ønsker råd og vejledning er velkommen til at kontakte Marita, se mere på siden om Rådgivningslinjen

Mail: mjes@tilioq.gl

Borgerrådgivnings Telefonen.: +299 24 22 44

Sofie Salling Kjøller

Studentermedhjælp

Sofie studerer på kandidatuddannelsen Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, og har en bachelor i Antropologi fra Aarhus Universitet. Som en del af hendes uddannelse er Sofie i praktik i Tilioq fra august til december 2022, hvor hun skal afslutte sin praktik med en eksamen.

Sofie har bl.a. beskæftiget sig med stigende ensomhed blandt unge i Danmark, og senest lavet projekt om tværsektorielt samarbejde omkring gymnasieelevers mentale sundhed. Disse erfaringer vil hun bruge i sit arbejde i Tilioq, hvor hun vil analysere og udarbejde oplysningsmaterialer om rettigheder og forhold for personer med handicap, bl.a. om handicap og ensomhed.

mail: soks@tilioq.gl

Emma Christensen

Projektmedarbejder

Emma er en feminist, aktivist og rettighedsfortaler. Hun er uddannet med en cand.soc i Development and International Relations fra Aalborg Universitet, hvor hendes mål var at arbejde indenfor civilsamfundet, særligt på et græsrodsniveau og støtte initiativer fra bunden op.

Hun har tidligere arbejdet forskellige steder i verden, bl.a. Indien, Indonesien og Kenya alt sammen indenfor civilsamfundet med marginaliserede grupper som de primære målgrupper, senest med kvinder der har været udsat for menneskehandel. Hun har arbejdet meget med projektledelse, datastyring, IT og organisatorisk udvikling. Dette har nu ledt til Tilioq hvor hun er projektmedarbejder.

mail: emchr@tilioq.gl

Aannguaq Reimer-Johansen

Projektmedarbejder

Aannguaq er født & opvokset i Ilulissat, har afsluttet sin ungdomsuddannelse i GU Aasiaat. Herefter afsluttede han sin uddannelse som film- og tv-produktionstekniker. Han har stor erfaring fra en lang række forskellige former for job, såsom børnehave, fritidshjem for børn, undervisning på skoler lige fra de første klasser og helt op til universitetet. Også i forskellige sektorer i hotelbranchen. Hans primære erfaring er fra filmproduktion og produktion på tv-studier, lige fra idéstart til præproduktion hele vejen til færdiggørelse af et stort projekt. Han har været involveret i en masse projekter for de største virksomheder i Grønland og har også lavet mange projekter for mindre virksomheder.

Aannguaq kan lide at være i naturen i sin fritid, på jagt og tilbringe tid med familien, og da det er hans største uddannelse, elsker han at se film og andre former for historiefortælling. Han kan godt lide at blive fyldt med historier og information, og han er altid klar til at sende en anbefaling eller to din vej.

mail: arejo@tilioq.gl