Sekretariatet

Anja Hynne Nielsen

Handicaptalsmanden

Anja Hynne Nielsen er uddannet B.A. i retorik og Cand. Mag. i eskimologi med bifag i kulturformidling og -journalistik. Anja har tidligere været ansat som fuldmægtig i Landstingets Bureau. I Grønlands Turist- og Erhvervsråd var hun ansvarlig for kursussekretariatet samt projektmedarbejder og uddannelseskonsulent. Hun er opvokset i Grønland og har boet i en række byer og bygder som barn og er ved at genlære grønlandsk.

Anja er er meget optaget af de vilkår, der bydes personer med handicap. Hun er selv pårørende til et barn med handicap og har herigennem tilegnet sig stor viden om lovgivningen og rettigheder for personer med handicap samt været aktiv i handicapforeninger. FNs Handicapkonvention vil være et centralt omdrejningspunkt i den nye talsmands arbejde.

Mail: Anja@tilioq.gl

Tlf.: +299345090

Anna Ida H. Jonsson

Fungerende sekretariatsleder

Anna Ida er uddannet Cand. Soc. i Internationale Udviklingsstudier og Psykologi fra Roskilde Universitet. Anna Ida arbejder som projektleder bl.a. på Tilioqs arbejdsmarkedsprojekt og institutionens årlige foreningsseminarer og konferencer, som hun har været facilitator og ordstyrer for. Anna Ida arbejder også med den politiske fortalervirksomhed, som institutionen udfører særligt med fokus på arbejde og uddannelsesområdet.

Mail: annaida@tilioq.gl

Tlf.: +299345093

Drude Daverkosen

Projekt og analysemedarbejder

Drude er uddannet Cand. Mag. i Religionssociologi fra Københavns Universitet. Drude arbejder med at indsamle viden om og analysere udviklingen i forholdene for personer med handicap, dette blandt andet i forhold til borgerhenvendelser, som Tilioq modtager, orienteringsrejser og implementeringen af lovgivningen. Drude arbejder desuden som projektleder på projekter om vidensudvikling i samarbejde med Ilisamatusarfik og på oplysningskampagner med Pissassarfik og handicapforeningerne.

Mail: Drude@tilioq.gl

Tlf.: +299345092

Oline Inuusuttoq Olsen

Informationsmedarbejder

Er uddannet Journalist fra Institut for Journalistik på Ilisimatusarfik fra januar 2009.

Oline står for at skrive pressemeddelelser, som både handler om Tilioqs arbejde og at holde øje med debatten i samfundet på handicapområdet samt løbende at opdatere hjemmesiden Tilioq.gl og ikke mindst facebooksiden Tilioq- Inuit innarluutillit Illersuisuat / Handicaptalsmanden. Oline har kontakt med pressen i Grønland i forberedelser til præsentationer af Tilioq’s udgivelser af rapporter, informationskampagner eller i debatter om forhold og rettigheder for personer med handicap i Grønland.

Hun møder personer med handicap på orienteringsrejser og skriver portrætter om deres forhold. Indgår i sekretariatets forskellige opgaver og projekter.

Mail: Oline@tilioq.gl

Tlf: +299345094