Sekretariatet

Anja Hynne Nielsen

Handicaptalsmanden

Anja Hynne Nielsen er uddannet B.A. i retorik og Cand. Mag. i eskimologi med bifag i kulturformidling og -journalistik. Anja har tidligere været ansat som fuldmægtig i Landstingets Bureau. I Grønlands Turist- og Erhvervsråd var hun ansvarlig for kursussekretariatet samt projektmedarbejder og uddannelseskonsulent. Hun er opvokset i Grønland og har boet i en række byer og bygder som barn og er ved at genlære grønlandsk.

Anja er er meget optaget af de vilkår, der bydes personer med handicap. Hun er selv pårørende til et barn med handicap og har herigennem tilegnet sig stor viden om lovgivningen og rettigheder for personer med handicap samt været aktiv i handicapforeninger. FNs Handicapkonvention vil være et centralt omdrejningspunkt i den nye talsmands arbejde.

Mail: Anja@tilioq.gl

 

Marita Jessen

Borgerrådgiver 

Marita har en bachelor i sociale forhold som socialrådgiver fra Ilisimatusarfik i 2021. Marita har erfaring som socialrådgiver fra selvstyrets døgninstitution. Marita arbejder som borgerrådgiver i Tilioq, hvor hun rådgiver om rettigheder for personer med handicap og deres klagemuligheder. Hun indgår i projekter, som har til formål at forbedre viden om personer med handicap generelt, hjælp og støtte muligheder og rettigheder. 

Borgere der ønsker råd og vejledning er velkommen til at kontakte Marita, se mere på siden om Rådgivningslinjen

Mail: mjes@tilioq.gl

Borgerrådgivnings Telefonen.: +299 24 22 44

Drude Daverkosen

Projekt og analysemedarbejder

Drude er uddannet Cand. Mag. i Religionssociologi fra Københavns Universitet. Drude arbejder med at indsamle viden om og analysere udviklingen i forholdene for personer med handicap, dette blandt andet i forhold til borgerhenvendelser, som Tilioq modtager, orienteringsrejser og implementeringen af lovgivningen. Drude arbejder desuden som projektleder på projekter om vidensudvikling i samarbejde med Ilisamatusarfik og på oplysningskampagner med Pissassarfik og handicapforeningerne.

Mail: Drude@tilioq.gl

Tlf.: +299345092

Sofie Salling Kjøller

Studentermedhjælp

Sofie studerer på kandidatuddannelsen Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, og har en bachelor i Antropologi fra Aarhus Universitet. Som en del af hendes uddannelse er Sofie i praktik i Tilioq fra august til december 2022, hvor hun skal afslutte sin praktik med en eksamen.

Sofie har bl.a. beskæftiget sig med stigende ensomhed blandt unge i Danmark, og senest lavet projekt om tværsektorielt samarbejde omkring gymnasieelevers mentale sundhed. Disse erfaringer vil hun bruge i sit arbejde i Tilioq, hvor hun vil analysere og udarbejde oplysningsmaterialer om rettigheder og forhold for personer med handicap, bl.a. om handicap og ensomhed. 

mail: soks@tilioq.gl