Konference om Inklusion

Konferencen om “inklusion” vil foregå på Hotel Hans Egedes Konferencelokale 12  d. 11. november 2019

Program start: 

Kl.: 08.30-09.00: Indtjekning med udlevering af navneskilte og kaffe 

Konferencie: 

Tilioqs projektmedarbejder Anna Ida Jonsson vil præsentere programmet for konferencen, der afholdes i Hans Egedes Konference lokale 12 fra klokken 09.00. 

Konferencen vil samle interessenter på handicapområdet i Grønland. Konferencen vil fra et menneskerettighedsperspektiv, arbejde med at fremme inklusionen af personer med handicap. Samt skabe løsninger til hvordan vi som samfund sammen kan skabe de bedste rammer for inklusionen af personer med handicap i hele samfundet på tværs af uddannelsesområdet, socialområdet, arbejdsmarkedet mm.

 Oplægsholdere til konferencen er:

Handicaptalsmanden Christina Johnsen, 

byder velkommen og åbner konferencen.

Læs åbningstalen her.

Mette Frandsen, Institut for Menneskerettigheder med oplægget: Inklusion fra et menneskerettighedsperspektiv.

Find oplægget her.

Oplægsholdere om “Inklusion i Grønland” 

Marita Jessen, en personlig fortælling: Livet med handicap, et perspektiv på inklusion.

Find oplægget her.

Kathrine Bødker, HR-Chef Pisiffik: 

Holdte et oplæg om best practice eksempel på inklusion.

Nanette Hammeken fra Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat:  Inklusionens udfordringer

Find oplægget her.

Konference deltagerne er på frokost fra kl. 12.25 til 13.10  

13.10: Inklusion – en tværfaglig opgave: Udfordringer og løsninger som kan fremme fuld inklusion i samfundet tematiske diskussioner ved borde.

15.15 -15.30: Afslutning og opsamling ved Handicaptalsmanden Christina Johnsen

15:30: Overrækkelses ceremoni: Naalakkersuisoq Martha Abelsen og Erik Jensen modtager konferencens løsningsforslag i arbejdet med inklusion.

Efter konferencen om inklusion, overrækte Handicaptalsmanden Christina Johnsen anbefalinger for at fremme inklusion i samfundet til medlemmer af Naalakkersuisut Martha Abelsen og Erik Jensen