Seminar og konference i 2018

Projektmedarbejder i Tilioq Anna Ida læser op for Paulus, der deltager på vegne af blindeforeningen ISI under forenings seminaret i 2018 

Rettigheder, rekruttering og fastholdelse af frivillige og hvordan de kan omsættes i praksis ude i den virkelige verden. Det var de temaer, der prægede Tilioq allerførste lovbestemte årlige møde med foreninger.

For at sprede budskavet om FN´s handicapkonvention inviterede Tilioq blandt andet Mette Frandsen jurist og menneskerettighedsekspert fra Institut for Menneskerettigheder på besøg. Hun holdt oplæg omkring hvordan vi som civilsamfund kan sikre implementeringen af handicapkonventionen. Yderligere holdt Lars Midtiby, direktør i Danske Handicaporganisationer oplæg om lobbyisme og hvordan det kan gøres og hvorfor det er vigtigt.

Udfordringer hos foreninger

Forud for seminaret blev deltagerne spurgt ind til hvilke udfordringer de møder i deres foreningsarbejde. Mange deltagere gav udtryk for at havde svært ved at rekruttere og fastholde frivillige. Derfor gav det mening at foreningerne skulle have værktøjer til at kunne fastholde og rekruttere medlemmer. Ud over det, skal de også kunne anvende handicapkonventionen i deres daglige praksis i foreninger og derfor blev begge dage præget af inspirationsoplæg om handicapkonventionen og workshops med deltagerorienterede øvelser.

Udfordringerne med at fastholde og rekruttere medlemmer kan blandt andet skyldes at manglende forståelse for andre frivilliges motivationer og forskelligheder blandt medlemmerne. Derfor skulle deltagerne gå ind og lege en teambuilding leg for at præsentere sig for hinanden, før de gik ind og lærte noget om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Legen fik latteren frem hos foreningsmedlemmerne og brød dermed isen, som tit findes når en gruppe af mennesker som ikke kender hinanden mødes.

Speeddating

Derefter fik også handicapforeninger også prøvet at gå på en ufrivillig speeddating. Mange af os forbinder nok speeddating som en måde at, finde en partner eller kæreste på. Derfor fik det også latteren frem hos deltagerne og flere lavede sjov med at de først skulle spørge deres ægtefælle om lov til at være med. Men speeddating er en god måde at få folk til at snakke om et bestemt emne med flere mennesker på relativt kort tid. På den måde fik deltagerne hørt, hvad der motiverede de andre til at være med til at køre deres foreninger.
Bagtanken med dette var at deltagerne skulle reflektere over at deres egne motivation til at være med i en forening er ikke altid det samme som andres motivation.

For at deltagerne bedre kunne forstå forskelligheden mellem mennesker, blev de præsenteret for forskellige motivationer og frivillighedstyper indenfor frivilligheden.
Før deltagerne skulle omsætte det, de har lært til deres fremtidige arbejde i deres respektive foreninger, hørte de en inspirationsoplæg fra formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olsen om frivillighed, organisering og foreningsarbejde.

Ny paraplyorganisation

Under Tilioqs Seminar blev der dannet en paraplyorganisation for landsdækkende handicapforeninger med navnet NIIK, Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuaffiat. Forud for arrangementet havde en af foreningsmedlemmerne spurgt om taletid under seminaret. Den chance fik han lige efter fredagens seminar og paraplyorganisationen er nu dannet af fire foreninger. De nye medlems organisationer er ISI, foreningen for blinde og svagseende, Inooqat, foreningen for forældreforening for udviklingshæmmede, KTK, døveforening, og Landsforeninger autisme, kreds Grønland. NIIK håber på at flere foreningerne vil tilslutte sig på et senere tidspunkt. Udover NIIK findes der KNIPK som er landsdækkende organisation for personer med handicap og udviklingshæmning. KNIPK vil tage stilling til en evt. indmelding i NIIK til deres generalforsamling i 2020.

Der deltog 12 foreninger fra langs kysten og østkysten.