Organisationer og Samarbejdspartnere

Grønlands handicap- paraplyorganisation NIIK

www.niik.gl  Tlf.nr: 583900                Mail: niik@niik.gl

Jens Kreutzmannip Aqqutaa 4, 1. sal Postboks 613, 3900 Nuuk

KNIPK Handicapforeningen i Grønland

Formand: Thorkild Jerimiassen

Tlf. nr.: 54 32 48

Næstformand: Ane Geisler

Tlf. nr.: 27 74 33
Mail: Knipk@outlook.dk

Grønlandsk forening for unge med handicap: KIIP Kalaallit Inuusuttut Innarluutillit Peqatigiiffiat

Formand: Ellen Møller                                                                                                  Mail: kiip2021@outlook.com
Facebookside: Kalaallit Inuusuttut Innarluutillit Peqatigiiffiat KIIP

Foreningen for sindslidende og deres pårørende Sugisaq

Formand: Cecilie Marie Hardenberg 
Postboks 347
3900 Nuuk

Telefon: 225095
Mail: sugisaq@sugisaq.gl

Foreningen for blinde og svagsynede i Grønland ISI

Formand: Karina Rasmussen

Jens Kreutzmannip Aqqutaa 4, 1. sal Postboks 300, 3900 Nuuk
Tlf.nr: 59 91 59

mail: isi@isi.gl

Døveforeningen i Grønland KTK

Formand: Lisa Nielsen
Tlf.nr: 59 12 12
Mail: tusilartut@gmail.com

Landsforeningen Autisme Kreds Grønland

Formand: Nanette Hammeken Arboe
Mail: info@autisme.gl

telefontid: mandag til fredag fra 16.00-21.00 på +299 22 15 18

Foreningen Ingerlariaqqiffik

Formand: David Møller
Tlf.nr: 25 97 00
Facebook: Ingerlariaqqiffik Sisimiut

Forældreforening for udviklingshæmmede i Grønland Inooqat

Gigt foreningen: 

Formand: Astrid Egede

Telefon: 58 66 96

mail: Gigtertut@gmail.com

Box: 138 3900 Nuuk

ADHD Kalaallit Nunaat

Mail: adhd.peq.nuuk@gmail.com

Lokalforening i Nuuk

Se mere på deres facebookside

Tilioq arbejder for at fremme personer med handicaps vilkår, muligheder og rettigheder. Derfor ønsker Tilioq at både at lære af og bidrage til det internationale samarbejde for at fremme disse rettigheder. Tilioq indgår løbende i strategiske samarbejder med organisationer i og udenfor Grønland.

Rapportering til FN-systemet

Tilioq monitorere og rapportere på personer med handicaps adgang til menneskerettighederne. Tilioq vil rapportere til FN’s handicapkomite, når Rigsfællesskabet og dermed Grønland skal eksamineres i handicapkonventionen. I henhold til princippet om mainstreaming forsøger Tilioq at bidrage med viden om personer med handicaps adgang til rettigheder i alle relevante eksaminationer i menneskerettigheder.

Institut for Menneskerettigheder

Tilioq har et løbende videnssamarbejde med Institut for Menneskerettigheder, som er den nationale menneskerettighedsinstitution for Grønland. Tilioq bidrager med organisationens viden om personer med handicaps vilkår og rettigheder til Instituttets arbejde, når det findes relevant. Institut for Menneskerettigheder bidrager til Tilioqs arbejde med instituttets ekspertviden om menneskerettigheder.

Rådet för nordisk samarbete om funktionshinder

Tilioq har deltaget i og bidraget til det nordiske samarbejde indenfor handicapområdet. Både ved rådgivning og samarbejde med Rådet för nordisk samarbete om funktionshinder samt ved at bidrage med viden om handicapområdet i Grønland til forskellige rapporter udarbejdet gennem det nordiske samarbejde.

Nordiske organisationer

I 2020-2022 har Tilioq samarbejdet med den danske organisation SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap) og den norske organisation UngeFunksjonshemmede om projektet ’Rettigheder og politisk fortalervirksomhed – for og af unge med handicap’. Projektet havde til formål at skabe netværk blandt unge med handicap i Grønland og i Norden. Og give de unge en platform for at skabe forandringer i samfundet og sikre inklusion både lokalt, nationalt og Nordisk.

 

Sammenslutning af unge med handicap sumh.dk