Artikel 10 – Alle har ret til at leve

Personer med handicap har ret til livet ligesom alle andre. Det betyder for eksempel, at Grønland skal sørge for, at personer med handicap får den samme behandling i sundhedsvæsenet som alle andre personer.