Artikel 16 – Alle har ret til at blive beskyttet mod vold og misbrug

Grønland skal sørge for, at der er love og regler, som beskytter personer med handicap mod udnyttelse, vold og misbrug i hjemmet og i samfundet.

Grønland skal forebygge udnyttelse, vold og misbrug af personer med handicap. For eksempel ved at uddanne familie og personale i hvordan man kan undgå udnyttelse, misbrug og vold. De skal også lære, hvordan man melder det til myndighederne, hvis en personer med handicap er udsat for udnyttelse, vold eller misbrug.

Grønland skal sørge for, at der er en uafhængig myndighed, som holder opsyn med at personer med handicap ikke bliver udsat for udnyttelse, vold og misbrug på institutioner eller på andre tilbud.

Hvis en person med handicap er blevet udsat for udnyttelse, vold eller misbrug skal Grønland sørge for, at personen for hjælp og støtte til at komme sig igen.

Kvinder og børn er mere udsatte over for vold og misbrug. Derfor skal Grønland være specielt opmærksomme på dem.

Vidste du at… Personalet på institutioner skal rent faktisk forevise en straffeattest, og nogle gange også en børneattest. Grønland har nemlig pligt til at passe ekstra meget på at personer med handicap ikke bliver udsat for overgreb, fordi de er mere udsatte end mange andre.