Artikel 2 – Ordenes betydning

Nogle ord er meget brugt i handicapkonventionen. Her kan du læse, hvad nogle af ordene betyder:

Kommunikation

Kommunikation betyder alle de måder man kan få kontakt og forstå hinanden på. Det kan være sprog og alle former for skrift. Det kan for eksempel være, at få noget læst højt af en computer eller at skrive punktskrift. Punktskrift er en skriftsprog som blinde kan bruge til at læse.

Sprog

Sprog betyder for eksempel talesprog og tegnsprog. Sprog betyder også andre måder at tale sammen på, som ved at bruge tegninger eller billeder.

Diskrimination

Diskriminationer på grund af handicap er, hvis en person bliver begrænset eller udelukket fra at være med i samfundet på grund af et handicap.

Det er for eksempel diskrimination, hvis personer med handicap ikke har de samme rettigheder som alle andre.

Grønland skal sikre, at alle personer med handicap kan være en del af samfundet. Det er diskrimination, hvis samfundet ikke arbejder for, at alle kan være med.