Artikel 24 – Alle har ret til en uddannelse

Personer med handicap har ret til, at tage en uddannelse. Derfor skal Grønland sørge for, at landets uddannelser er tilgængelige for personer med handicap. Det betyder, at personer med handicap skal have mulighed for at deltage i undervisningen ligesom alle andre.

Personer med handicap har ret til, at udvikle sig og finde ud af hvad de er gode til, så de kan finde en plads i samfundet.

Personer med handicap må ikke udelukkes fra uddannelser på grund af deres handicap.

Børn med handicap har ret til gratis grundskoleundervisning der hvor de bor ligesom alle andre.
Personer med handicap har ret til at få støtte og hjælp tilpasset deres behov, så de kan deltage i undervisningen.

Grønland skal arbejde for, at der er undervisning i tegnsprog, punktskrift og andre måder at kommunikerer på. I undervisningen af blinde, døve eller døvblinde personer skal læreren kommunikere på den måde, som er bedst for eleven.

Grønland skal sørge, for at landets lærere kan undervise personer med handicap.

Personer med handicap har ret til, at deltage i undervisningen på universiteter og andre voksenuddannelser ligesom alle andre.

Vidste du at… i 2018 blev der oprettet en forsøgsordningen som hedder GUX-S for personer med handicap. Igennem GUX-S kan man tage en gymnasie uddannelse der er tilpasset den studerendes behov. Her kan man for eksempel få individuel undervisning eller særlig støtte i undervisningen.