Artikel 25 – Alle har ret til sundhed

Personer med handicap har ret til, at gå til lægen, komme på hospitalet og til andre sundhedsydelser ligesom alle andre. Personer med handicap må ikke blive nægtet behandling på grund af deres handicap.

Personer med handicap har ret til, at få de sundhedsydelser, de har behov for på grund af deres handicap. Personer med handicap har også ret til at få sundhedsydelser som forebygger nye handicap. Grønland skal arbejde for at sundhedsydelserne gives tæt på personens hjem.

Personer med handicap har ret til, at blive behandlet med respekt af de ansatte i sundhedsvæsenet ligesom alle andre. Ansatte i sundhedsvæsenet kan være sygeplejersker, hjemmehjælpere og læger. Grønland skal arbejde for, at ansatte i sundhedsvæsenet har viden om personer med handicaps rettigheder og behov.

Personer med handicap har ret til selv at bestemme, om de vil modtage en sundhedsydelse.

Personer med handicap må ikke nægtes en sygeforsikring eller livsforsikring på grund af deres handicap.