Artikel 26 –Alle har ret til hjælp til at klare sig selv

Grønland skal sørge for, at personer med handicap får hjælp og støtte til at klare sig selv så meget som muligt. Personer med handicap har ret til støtte og hjælp til at være med i samfundet og til leve så uafhængigt af andre mennesker som det er muligt.

Denne ret gælder sundhed, beskæftigelse, uddannelse og det sociale område. På disse området har personer med handicap ret til, at få ekstra hjælp i en periode, så de kan klare sig selv mest muligt bagefter.

Det betyder at Grønland skal arbejde for

  • At personer med handicap skal have undersøgt og gjort klart, hvad deres behov er og hvad de er gode til. Det skal ske så tidligt som muligt.
  • Personer med handicap har ret til, at få støtte og hjælp til at kunne være med i samfundet ligesom alle andre. Denne hjælp skal være så tæt på personens hjem som muligt. Personer med handicap må selv bestemme om de vil have hjælp.
  • At støttepersoner og andre der arbejder med personer med handicap, bliver uddannet i hvordan de hjælper på bedst mulig måde.
  • At fremme udviklingen og viden om hjælpemidler som gør det lettere for personer med handicap at klare sig selv.

Vidste du at… i 2018 åbnede Pissassarfik. Pissassarfik er et landsdækkende handicapcenter. Pissassarfik tilbyder faglig vejledning, rådgivning, undervisning, terapi og træning i forhold til næsten alle former for handicap.