Artikel 27 – Alle har ret til et arbejde

Personer med handicap har ret til et arbejde ligesom alle andre. Arbejdsmarkedet skal være tilgængeligt for personer med handicap. Arbejdsmiljøet skal være godt. Det betyder, at alle skal behandles med respekt.

Grønland skal sørge for, at personer med handicap ikke bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet på grund af deres handicap. Det gælder for eksempel i forhold til ansættelse og forfremmelse.

Personer med handicap har ret til, at få den samme løn og arbejder på samme vilkår som alle andre. De har også ret til at være med i en fagforening.

Grønland skal sørge for, at personer med handicap kan komme i arbejde og at de kan beholde deres arbejde både i offentlige virksomheder og i private virksomheder.

Grønland skal sørge for, at ansætte personer med handicap.

Grønland skal sikre, at der er arbejdspladser, som er tilpasset personer med handicaps behov, hvis det ikke er meget dyrt.

Grønland skal arbejde for at der er arbejdspladser for personer med handicap i private virksomheder. Det kan for eksempel være ved at virksomhederne får særlige fordele, hvis de ansætter personer med handicap.

Personer med handicap har ret til at få vejledning om uddannelse, efteruddannelse og jobsøgning ligesom alle andre.

Ingen må tvinge personer med handicap til at arbejde.