Artikel 29 – Alle har ret til at være med I politik

Personer med handicap har ret til, at deltage i det politiske liv, ligesom alle andre. Det skal Grønland sørge for.

Personer med handicap har ret til, at stemme frit til alle valg. Grønland skal sørge for, at personer med handicap kan komme ind de steder hvor der stemmes. Der skal være information om valget, som er let at forstå. Personer med handicap har ret til at få hjælp til at stemme af en person de selv vælger.

Personer med handicap har ret til, at stille op til valg. Grønland skal sørge for, at personer med handicap kan deltage på lige vilkår som alle andre, hvis de bliver valgt ind. Det betyder for eksempel at personer med handicap har ret til hjælpemidler, hvis de har brug for det i deres politiske arbejde.

Personer med handicap har ret til at være med i foreninger og politiske partier.

Personer med handicap har også ret til, at starte nye handicap foreninger og melde sig ind i de handicapforeninger som findes. Gennem foreningerne har de ret til at arbejde for at forbedre personer med handicaps vilkår lokalt, regionalt, national og international.