Artikel 3 – De grundlæggende værdier

Handicapkonventionen bygger på følgende værdier:

  • Alle mennesker er noget værd.
  • Alle mennesker har ret til, at bestemme over deres eget liv.
  • Alle mennesker har ret til, at leve uden at blive diskrimineret.
  • Samfundet skal indrettes, så personer med handicap kan være med på samme måde som alle andre.
  • Mennesker er forskellige. At have et handicap er en af de mange forskelle, der er mellem mennesker. Men alle har ret til at blive accepteret og respekteret for den person de er.
  • Alle har ret til lige muligheder for at deltage i samfundet.
  • Samfundet skal være tilgængeligt for alle.
  • Kvinder og mænd er lige meget værd og skal være ligestillet
  • Børn med handicap skal have mulighed for at udvikle sig som personer og til at lære og blive dygtigere.