Artikel 30 – Alle har ret til at være med I idræt, kultur- og fritidslivet og

Personer med handicap har ret til, at kunne deltage i kulturelle begivenheder og aktiviteter ligesom alle andre. Grønland skal derfor arbejde for:

  • At bøger er tilgængelige for personer med handicap.
  • At tv, film og teater og andre kulturelle aktiviteter er tilgængelige.
  • At personer med handicap kan komme ind i museer, biografer, biblioteker, steder for turister og andre steder som har kulturel betydning.

Grønland skal sørge for, at gøre det muligt for personer med handicap at være kreative og lave kunst. Både for deres egen skyld, men også til gavn for hele samfundet.

Grønland skal anerkende og støtte de særlige kulture og sprog personer med handicap kan være en del af. Det betyder at Grønland blandt andet skal støtte og anerkende tegnsprog og døvekultur.

Personer med handicap har ret til at kunne dyrke idræt og være med i andre fritidsaktiviteter.

De betyder at Grønland skal arbejde for:

  • At personet med handicap har mulighed for at være med i almindelige idrætsaktiviteter på alle niveauer.
  • At personer med handicap har mulighed for at starte og være med i idrætsaktiviteter og andre fritidstilbud, som er lavet specielt til personer med handicap.
  • At personer med handicap kan komme ind i fritidsområder, for eksempel sportshaller, strande og fodboldbaner.
  • Det er specielt vigtigt at børn med handicap kan komme ind, lege og være med i idræts- og fritidsaktiviteter ligesom alle andre børn.