Artikel 31 til 50

Samarbejde mellem lande

Grønland skal samarbejde med andre lande, for at sørge for at formålet med konventionen bliver til virkelighed. De skal også samarbejde med organisationer i andre lande. De skal sørge for at samarbejde med handicaporganisationer, hvis det er muligt.

Kontrol med konventionens overholdelse

Grønland skal sørge for, at personer med handicap har de rettigheder som der står i konventionen. Grønland skal derfor sørge for, at der er en organisation eller en gruppe som holder øje med om konventionen bliver gennemført.

Foreninger og organisationer i landet skal også være med til at holde øje med om konventionen bliver gennemført. Det er specielt vigtigt, at personer med handicap er med til at holde øje med om konventionen bliver gennemført.

Komiteen for rettigheder for personer med handicap

Der er en særlig komité for rettigheder for personer med handicap. Det er en gruppe af mennesker som skal holde øje med at konventionen bliver overholdt i alle de lande hvor konventionen er vedtaget.

Komiteen skal have medlemmer fra flere forskellige lande. Der skal være personer med handicap med i komiteen.

Hvert fjerde år skal alle lande sende en rapport til komiteen. I rapporten skal landene forklare, hvordan de arbejder for at gennemføre handicapkonventionen og hvor langt de er kommet med arbejdet.

Komiteen skal læse alle rapporterne og give gode råd til landene, om hvordan de kan komme længere med deres arbejde for at gennemføre handicapkonventionen.

Konventionen skal kunne læses og forstås af alle

Der skal findes tilgængelige udgaver af handicapkonventionen. Det kan være en letlæselig udgave eller en udgave i blindskrift.Artikel 31 til 50