Artikel 5 – Alle har ret til at blive behandlet lige

Alle mennesker er lige. Grønland skal sørge for, at personer med handicap får den samme beskyttelse og har de samme rettigheder som alle andre.

Man må ikke diskriminere personer på grund af deres handicap. Det skal Grønland sørge for.

Grønland skal arbejde for, at personer med handicap får de samme muligheder som alle andre.