Artikel 9 – Tilgængelighed

Personer med handicap har ret til et selvstændigt liv og til at deltage i samfundet ligesom alle andre. Derfor skal Grønland arbejde for, at gøre hele samfundet mere tilgængeligt for personer med handicap.

Hvis noget er tilgængeligt, betyder det, at det er let at få adgang til.

Det betyder for eksempel:

  • At Grønland skal arbejde, at for at veje, busser og andre offentlige transportmidler, parker, sygehuse, skoler, sportshaller og andre bygninger er tilgængelige.
  • At Grønland skal arbejde for, at information skal være tilgængeligt.
  • At Grønland skal arbejde for, at private firmaer gør deres tilbud tilgængelige. Det kan for eksempel betyde at restauranter og butikker har en rampe og et handicaptoilet.
  • At Grønland skal undervise i tilgængelighed.
  • At bygninger, som er åbne for alle, har skilte med punktskrift og skilte der er letlæselige og letforståelige.
  • At personer med handicap har ret til hjælp og støtte så de kan besøge steder, som er åbne for alle.
  • At personer med handicap har ret til hjælp og støtte til at få information.
  • At ny teknologi bliver gjort tilgængelig for personer med handicap. Grønland skal også arbejde for, at ny teknologi kan fås hurtigt og at den er så billig som muligt.