Tilioqs publikationer og materialer

Udgivelse: Drømme kan Realiseres

Udgivelse: Beskyttelse mod Seksuelle Overgreb på Bo- og Døgntilbud i Grønland

Beskyttelse mod Seksuelle Overgreb på Bo- og Døgntilbud i Grønland

Denne udgivelse, som er blevet skrevet i samarbejde med Grønlands Institut for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder, kommer i kølvandet på Ivaaraq sagen, der skete i efteråret 2022. Her blev en kvinde med handicap udsat for seksuelt overgreb.

Rapporten sætter fokus på problemerne og kommer med en række anbefalinger for, hvordan beboere på botilbud i Grønland beskyttes bedre mod seksuelle overgreb.

”Personer med handicap, der bor på bo- og døgntilbud, er dobbeltudsatte i kraft af deres handicap og deres boform. Derfor har myndighederne et skærpet ansvar for at sikre imod overgreb,” siger handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen.

Anbefalinger fra Tilioqs 2022 konference "Leave no one behind"

Tilioq og Ilisimatusarfiks undersøgelse

Tilioq og Ilisimatusarfiks udgivelse “Holdninger til Handicap” 

-En undersøgelse af befolkningens holdninger til personer med handicap i samfundet og på arbejdsmarkedet. 

 

Tilioqs analyser af borgerhenvendelser

Retten til at deltage i samfundet

Analyse af borgerhenvendelser 2021

"Lige muligheder" analyse af borgerhenvendelser for 2020

Et selvstændigt liv

Analyse af borgerhenvendelser til Tilioq.

Tilioqs rejserapporter

Tryk på forsidebilledet for at læse rapporten.

Tilioqs omfattende rejserapport for Kommune Kujalleq.

Tilioqs viden om notater

Handicapforstå-else og tabu om handicap

08.12.2021

Handicap og arbejde

29.11.2021

Antallet af personer med handicap i Grønland

11.10.2021

Handicap og uddannelse

juli 2020.

Handicap, bolig og hjemløshed

september 2020.

dansk tekst starter i s. 4

Psykiatri og handicap.

læs den danske tekst fra s. 6

Tilioq og Qeqqata Kommunias arbejdsmarkedsprojekt

Guide om Handicap og Job

Projektet har tilrettet Danske Handicaporganisationers udgivelse om Handicap og Job så den passer til grønlandske tilbud.

Typer af beskæftigelse

Information om fleksible beskæftigelses-muligheder for personer med handicap

Suleqataavunga

Virksomhedernes hensigtserklæringer for at inkludere personer med handicap i arbejde.

Med guidelines til at inkludere personer med handicap i en virksomhed

Tilioqs årsberetninger

Årsberetning for 2020.

Med viden nedbryder vi fordomme

Årsberetning for 2019.

Årsberetningen for 2018,

her kan du læse om det første år i handicaptals-mands-institutionen.

Den første årsberetning beretter om den første handicaptalsmand, opgaver, organisations udvikling samt opbyggelse af sekretariat. Klip på årsberetning 2017, at læse mere…

Tilioqs andre publikationer

FN’s Konvention Om Rettigheder For Personer Med Handicap

– Letlæselig udgave

2. oplag fra 2020