Den nye lov om støtte til personer med handicap

Den 5. juni 2019 blev lovforslaget om støtte til personer med handicap 3. behandlet og vedtaget i Inatsisartut. Det markerede vi i Tilioq med en kaffemik d. 6. juni med kage, kaffe og te for borgere i Sisimiut.

Vi er utroligt glade for den nye lov om støtte til personer med handicap, for den er helt i tråd med menneskerettigheder for personer med handicap, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen.

Forud for 3. behandlingen lå et solidt og grundigt forarbejde. I starten af november 2018 fremsendte Tilioq høringssvar til lovforslaget. I første halvdel af november, var vi sammen med andre interessenter på handicapområdet inviteret til et seminar afholdt af socialstyrelsen, hvor vi havde mulighed for at fremkomme med synspunkter til lovforslaget.

I slutningen af januar 2019 blev vi inviteret til et seminar i Ilulissat, hvor vi også fik mulighed for at komme med yderligere input til loven og de underliggende bekendtgørelser. I april 2019, forud for 2. behandlingen af lovforslaget, holdt vi et møde med Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalg.

Vi føler derfor at vi har haft gode muligheder for at deltage i processen om tilblivelsen af den nye handicaplov. Lov om støtte til personer med handicap træder således i kraft den 1. januar 2020.

Vi er meget spændte på hvordan implementeringen vil foregå og om der er afsat tilstrækkelige økonomiske midler. Vi er også spændte på om der er personale nok ude ved kommunerne til at varetage de vigtige områder på handicapområdet.

Noget af det vi er særligt glade for er § 24 – retten til en bisidder. Vi håber med bestemmelsen, at der vil ske et kvalitetsløft, kvalitetskontrol og en ekstra rettighedssikring.

Et godt og vigtigt arbejde er udført med en ny lov. En lige så vigtigt opgave ligger forude – at sikre at loven bliver fulgt og at forholdene for personer med handicap bliver bedre.