Ældretalsmanden på besøg hos Handicaptalsmanden

Den nye Ældretalsmand Helene Heilmann kom på besøg hos Handicaptalsmanden Christina Johnsen d. 18.juni 2020.  

Den nytiltrådte Ældretalsmand Helene Heilmann er på sin første tjenesterejse taget til Sisimiut, hvor hun blandt andet kom på besøg hos Tilioq.

De to talsmænd indledte mødet med at præsentere sig selv. Handicaptalsmanden fortalte om Handicaptalsmandsinstitutionens forskellige opgaver og projekter, som også kan overlappe Ældretalsmandens område, for eksempel når det handler om ældre med aldersrelateret handicaps.

Tilioq gav den nye Ældretalsmand de rapporter og udgivelser, som Tilioq har publiceret og samlet i sin vidensbank, og som indeholder viden om ældre. Blandt andet Rejserapporten til Kommune Kujalleq fra 2019, Analyse af borgerhenvendelser til Tilioq og Letlæselig udgave af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Der blev også talt om at være Talsmand i Grønland, og de opgaver og det arbejde som er forbundet til en talsmand, nemlig at skabe netværk, at yde råd og vejledning til borgere, at sætte sig mål og formidle viden.

Det er vigtigt for mig at mødes og sætte ansigt på kommende samarbejdsrelationer, og jeg har ønsket at mødes med handicaptalsmanden fordi vi har lignende opgaver og arbejdsområde. Jeg besøger Tilioq for at få viden om hvor udfordringerne for ældre kan være og at få peget på nogle ting, som jeg skal være opmærksom på. Og jeg er interesseret i at vide mere om, hvordan Tilioq yder råd og vejledning til borgere med handicap, deres pårørende og fagpersoner, siger den nye Ældretalsmand Helene Heilmann.

Handicaptalsmanden Christina Johnsen er glad for at få besøg.

-Vi arbejder også for borgere med aldersrelateret handicaps, og det er helt naturligt, at Tilioq kommer til at have kontakt til og samarbejde med den nye Ældretalsmand. Dette er vores første møde, hvor vi lærte hinanden at kende. Vi vil holde kontakt med hinanden i projekter eller sager, som handler om ældre, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen

Pressen kan kontakte 

Ældretalsmanden Helene Heilmann på telefon: +299 531354

Handicaptalsmanden Christina Johnsen på mail: cjo@tilioq.gl