FN’s dag for personer med handicap: Lige muligheder – men kun for nogle af os

Til trods for at kalenderen snart viser 2019, er det stadig tilladt at forskelsbehandle i Grønland. Det er stadig tilladt at diskriminere personer med handicap. Det er stadig tilladt at afskedige en medarbejder, der eksempelvis bliver ramt af en blodprop, eller bliver impliceret i en ulykke og får en nedsat funktionsevne. Det er stadig tilladt at afvise en kørestolsbruger ved indgangen til et diskotek eller restaurant. Det er stadig tilladt at nægte en kørestolsbruger adgang til busser og taxaer. En person med handicap er ikke beskyttet mod forskelsbehandling i Grønland. Hverken i, eller uden for arbejdsmarkedet. Det har altså ingen konsekvenser at diskriminere og forskelsbehandle personer med handicap i Grønland.

Fra Tilioq, KNIPK, NIIK, Sugisaq og Nuummi Gigtertut* ønsker vi alle i Grønland tillykke med FN’s internationale dag for personer med handicap. I dag er en vigtig dag. En dag som skal fejres. Men der er stadig meget arbejde forude og derfor opfordrer vi til at Grønland også får en lov der forbyder forskelsbehandling af personer med handicap og dels opretter et nævn, hvortil man nemt og billigt kan klage til, hvis man bliver diskrimineret.

I andre nordiske land, er der nu en lov mod forbud mod diskrimination på grund af handicap.  Norge vedtog et diskriminationsforbud i 2004 og Finland i 2014. Sverige har haft forskellige reguleringer på området siden 1999. Før juli 2018, havde Danmark kun et diskriminationsforbud inden for arbejdsmarkedet, hvilket betød, at forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet var forbudt. Den 1. juli 2018 trådte en ny lov i kraft i Danmark. Nu har Danmark også en lov med et generelt diskriminationsforbud.

Manglende viden
Med viden bliver fordomme nedbrudt, men der er brug for langt mere viden i samfundet om hvordan personer med handicap lever. Mange personer med handicap bliver mødt med fordomme og skepsis, både hos myndigheder og hos medborgere.

Vi kan dog allerede på nuværende tidspunkt se, at der er øget fokus på handicap i samfundet. Der bliver talt om handicap og der er iværksat mange gode tiltag, hvilket både foreninger, organisationer og Tilioq også arbejde stærkt for. Vi vil til stadighed oplyse om vilkår og rettigheder for personer med handicap. Dette kan dog ikke stå alene. Vi har også brug for at der lovgivningsmæssigt skabes klarere rammer for hvordan vi kan tillade os at agere i dette samfund.

Hvis vi skal fremstå som et stærkt, moderne, inkluderende og rummeligt samfund skal vi som minimum tilpasse vores lovgivning, så alle i samfundet behandles lige og ingen udsættes for diskrimination.

De fleste af os er jo gode til at reagere, endda ret kraftigt, når vi opdager forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, seksuel orientering, alder, politisk tilhørsforhold og lignende. Hvorfor tillades forskelsbehandling så, når der er tale om handicap?

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af eventuelle spørgsmål.

Med venlig hilsen

Christina Johnsen, Handicaptalsmand

KNIPK: Kalaallit Nunaanni Innarluutillit Pisinaanikitsullu Kattuffiat (Sammenslutning for personer med handicap og udviklingshæmmede i Grønland)

NIIK: Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat (nystiftet paraplyorganisation, med Inooqat, Tusilartut kattuffiat, Autisme kalaallit nunaat, ISI)

Sugisaq: Inuit tarnimikkut innarluutillit ilaqutaasalu peqatigiiffiat (foreningen for sindslidende og deres pårørende)

Nuummi Gigtertut/Gigtforeningen I Nuuk

 

Yderligere informationer

info@tilioq.gl

Tlf.: 345090