Folk har brug for at lære mere om deres rettigheder

©Oline I. Olsen Tilioqs sekretariat

Handicaptalsmanden Christina Johnsen og Tilioqs medarbejdere har netop afsluttet deres besøg i Kommune Kujalleq, hvor der har været en stor interesse fra borgere i byerne Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq og bygder Alluitsup Paa samt Narsarmijit og enkelte fåreholdersteder i forhold til aktiviteter om rettigheder for personer med handicap samt en-til-en samtaler.

©Oline I. Olsen Borgeraktivitet Narsaq

Tilioqs indtryk er, at folk har behov for at lære mere om deres rettigheder, når de møder sagsbehandlere i kommunerne, sundhedsvæsenet, skolevæsenet og andre myndighedsinstanser, det er rettigheder i forhold til loven om støtte personer med vidtgående handicap. Men også klagemuligheder i forbindelse med afslag i sagsbehandlingen samt generelt om rettighederne i handicapkonventionen, som Grønland tiltrådte i 2012.

-Det er vigtigt for mig at borgerne kender deres rettigheder. Det er hele vejen rundt, fordi borgerne ikke er oplyst grundigt nok. Det er kun hvis borgerne kender deres rettigheder, at de kan kræve at de bliver overholdt af myndighederne og på den måde får de redskaber til at kunne forbedre deres forhold, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen, der takker alle i Kommune Kujalleq, der åbent har taget imod Tilioq og personer med handicap og pårørende har udvist tillid til at fortælle om deres forhold.

Der er behov for at forberede sig til den nye handicaplov

Handicaptalsmanden ser frem til at den nye handicaplov skal træde i kraft til 1. januar 2020. Her åbnes der op for muligheden for at borgeren kan have en bisidder med sig i mødet med myndighederne.

-På den måde kan bisidderen være med til at sikre at rettigheder bliver overholdt og borgeren oplyses bedre om sine rettigheder og ankemuligheder i forhold til afgørelser.

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq kom også på besøg i bo enheder, bo kollektiver, beskyttede værksteder, specialklasser på skolerne samt sagsbehandlere i kommunerne. Specielt i kommunerne er der behov for at klædes på til den nye handicaplov.

-Kommunerne har behov for at blive sat ind i den nye handicaplov, for der er kun 4 måneder til at den træder i kraft, siger Christina Johnsen. Den nye lov giver ret til en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor forskellige myndigheder skal samarbejder om personer med handicap.

©Oline I. Olsen Nanortalik dagtilbud

Handicaptalsmanden vil udgive en rejserapport for Kommune Kujalleq i starten af december.